Actueel-oud

Er ligt geld op straat

No-riskpolissen worden te vaak niet benut

Heeft u inzichtelijk welke kosten u heeft op het vlak van de Sociale Zekerheid? En zijn risico’s bekend? Weet u welk bedrag aan regelingen u benut of welk bedrag u optimaal zou kunnen benutten? Werkgevers in Nederland hebben dit inzicht niet. Verbazingwekkend, want deze kosten behelzen gemiddeld 20% van de loonsom. 

Circa 5% van de werkende Nederlanders valt onder de no-risk polis. Bij het merendeel van de mensen is dit niet aan de buitenkant zichtbaar en zult u dit dus echt aan de medewerker moeten vragen. Bij medewerkers met een no-risk polis hoeven verzuim- en/of arbeidsongeschiktheidskosten niet door de werkgever te worden betaald én u krijgt ook nog eens een loonkostenvoordeel van maximaal € 18.000,-. Maar deze regelingen worden nauwelijks benut: in een Kennisverslag van UWV 2018-9 wordt geconcludeerd dat dit per categorie no-risk polis varieert tussen de 14% en 60% benutting. Een snelle berekening (zie tabel) laat zien dat het per gemiste no-risk medewerker om aanzienlijke bedragen kan gaan.

 

Medewerker met no-risk status Regeling Bedrag regeling
Treedt in dienst LKV € 18.000
Is gedurende twee jaar ziek ZW 29b € 60.000
Stroomt de WGA in Niet toerekenbaar € 130.000
     
Totaal compensatiewaarde   € 208.000

Laatste Nieuws

Er ligt geld op straat

Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Lees meer
Er ligt geld op straat

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Lees meer
Er ligt geld op straat

Optimale toepassing van de sociale zekerheid; de do’s en don’ts

Lees meer