Actueel-oud

Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Controleer de voorlopige berekening goed.

Als u in 2018 loonkostenvoordeel heeft aangevraagd, heeft u inmiddels bericht ontvangen van UWV. De voorlopige berekening van het te ontvangen bedrag is halverwege maart aan u verzonden. Controleer de berekening goed, want het indienen van correcties kan tot en met 1 mei 2019. Daarna ontvangt u een definitieve berekening. U dient eventuele correcties in via de loonaangiften.

Als u correcties indient na 1 mei 2019 wordt uw bericht niet meer in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening en het Loonkostenvoordeel wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald.

Het loonkostenvoordeel
Als werkgevers werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden, hebben zij onder bepaalde voorwaarden recht op het loonkostenvoordeel. Deze tegemoetkoming stimuleert het in dienst nemen van mensen met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking of een hogere leeftijd. Per categorie gaan hier de volgende bedragen mee gemoeid:

  1. Oudere werknemer (vanaf 56 jaar) - € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.
  2. Arbeidsgehandicapte werknemer - € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.
  3. Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden - € 1,01 per uur en € 2.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.
  4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer - € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar gedurende maximaal 1 jaar.

Als werkgever vraagt u de loonkostenvoordelen aan via de aangifte loonheffingen. Hiervoor is een doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel noodzakelijk. U vraagt de doelgroepverklaring aan met toestemming van de werknemer. De doelgroepverklaring moet uiterlijk 3 maanden na indiensttreding van de werknemer zijn aangevraagd bij UWV. Doet u dit niet, dan verspeelt u uw rechten op het loonkostenvoordeel.

Loonkostenvoordeel aanvragen
Veel werkgevers weten niet goed wanneer zij precies recht hebben op loonkostenvoordeel. Ook wordt vaak vergeten om de doelgroepverklaring aan te vragen, of om het loonkostenvoordeel aan te vragen. Dat is zonde, want daarmee laat u geld liggen. Wilt u zeker weten dat u gebruik maakt van alle SV regelingen en voordelen voor werkgevers? Neem dan contact op met Equivalence. Wij nemen het proces volledig uit handen en zorgen dat u nooit meer premie afdraagt dan noodzakelijk is en dat u gebruik maakt van de regelingen waar u recht op heeft.

 

Laatste Nieuws

Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Lees meer
Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Lees meer
Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Optimale toepassing van de sociale zekerheid; de do’s en don’ts

Lees meer