Actueel

Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Controleer de voorlopige berekening goed.

Als u in 2019 loonkostenvoordeel heeft aangevraagd, ontvangt u in de maand Maart bericht van UWV. Controleer de berekening goed, want het indienen van correcties kan tot en met 1 mei 2020. Daarna ontvangt u een definitieve berekening. U dient eventuele correcties in via de loonaangiften.

Als u correcties indient na 1 mei 2020 wordt uw bericht niet meer in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk 31 juli 2020 een definitieve berekening en het Loonkostenvoordeel wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald.

Het loonkostenvoordeel
Als werkgevers werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden, hebben zij onder bepaalde voorwaarden recht op het loonkostenvoordeel. Deze tegemoetkoming stimuleert het in dienst nemen van mensen met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking of een hogere leeftijd. Per categorie gaan hier de volgende bedragen mee gemoeid:

  1. Oudere werknemer (vanaf 56 jaar) - € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.
  2. Arbeidsgehandicapte werknemer - € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.
  3. Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden - € 1,01 per uur en € 2.000 per jaar gedurende maximaal 3 jaar.
  4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer - € 3,05 per uur en € 6.000 per jaar gedurende maximaal 1 jaar.

Als werkgever vraagt u de loonkostenvoordelen aan via de aangifte loonheffingen. Hiervoor is een doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel noodzakelijk. U vraagt de doelgroepverklaring aan met toestemming van de werknemer. De doelgroepverklaring moet uiterlijk 3 maanden na indiensttreding van de werknemer zijn aangevraagd bij UWV. Doet u dit niet, dan verspeelt u uw rechten op het loonkostenvoordeel.

Loonkostenvoordeel aanvragen
Veel werkgevers weten niet goed wanneer zij precies recht hebben op loonkostenvoordeel. Ook wordt vaak vergeten om de doelgroepverklaring aan te vragen, of om het loonkostenvoordeel aan te vragen. Dat is zonde, want daarmee laat u geld liggen. Wilt u zeker weten dat u gebruik maakt van alle SV regelingen en voordelen voor werkgevers? Neem dan contact op met Equivalence. Wij nemen het proces volledig uit handen en zorgen dat u nooit meer premie afdraagt dan noodzakelijk is en dat u gebruik maakt van de regelingen waar u recht op heeft.

 

Laatste Nieuws

Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Blog: Stel de juiste vragen aan de bedrijfsarts en verkort daarmee de verzuimduur

Lees meer
Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Blog: Na 5 jaar nog steeds een WGA 80-100% uitkering, klopt dit wel?

Lees meer
Loonkostenvoordeel aangevraagd?

Blog: Slapende dienstverbanden zijn zó 2019

Lees meer