Actueel

Wat verandert er door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Nog geen drie jaar geleden werd de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd. Helaas heeft de WWZ niet opgeleverd wat was beoogd: het in balans brengen van het te grote verschil tussen het aantal vaste medewerkers en het aantal flexwerkers en contracten voor bepaalde tijd. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet de kloof alsnog zien te dichten. Het doel van de WAB is dus om het in vaste dienst nemen van personeel aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

 

Wat houdt de Wet arbeidsmarkt in balans in?

De WAB heeft gevolgen voor het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en enkele andere zaken. De eerste maatregelen die in de WAB zijn vastgesteld gaan al op 1 januari 2020 in. Het is dus zaak dat u zich als werkgever goed voorbereidt.

Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers zich vooral focussen op de kosten en risico’s, waardoor zij de voorkeur geven aan flexpersoneel in plaats van vast personeel. Voor werknemers wordt de kans op een vaste aanstelling dus kleiner, terwijl veel werknemers dat stukje zekerheid wel graag willen hebben.

Het kabinet wil daarom realiseren dat flexibel werk minder flexibel wordt. Het moet aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarentegen wordt een arbeidscontract voor onbepaalde tijd iets flexibeler.

 

Wat wijzigt er door de WAB?

De WAB omvat een groot aantal regelingen, de grootste wijzigingen zijn:

 • Het ontslagrecht wordt aangepast
  • Introductie cumulatiegrond: de voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst worden versoepeld.
  • De proeftijd wordt verlengd: door de verlenging van de proeftijd hoopt het kabinet te bewerkstelligen dat een werkgever eerder een vast contract aanbiedt. Er is immers meer tijd geweest om het functioneren van de werknemer te beoordelen. (Overigens stemde een meerderheid van de Tweede Kamer tegen dit voorstel, waardoor het waarschijnlijk komt te vervallen.)
 • Flexibele arbeid wordt minder aantrekkelijk
  • Verruiming ketenregeling: nu mogen contracten drie keer worden verlengd in twee jaar tijd. Dat wordt verlengd naar een periode van drie jaar.
  • Andere regels voor oproepkrachten: er komen scherpere regels voor de inzet van oproepkrachten. Als werkgever moet u de werknemer bijvoorbeeld uiterlijk vier dagen van tevoren oproepen. Ook moet u de werknemer na twaalf maanden een contract aanbieden voor het gemiddelde aantal gewerkte uren in dat jaar.
  • Andere status payrollers: zij krijgen vrijwel dezelfde status als de eigen werknemers. Daarmee kost de inzet van payrollers meer.
 • Er komt een nieuwe indeling voor de WW-premie
  • De WW-premie voor vaste medewerkers wordt lager dan voor werknemers met een tijdelijk contract.

 

Hoe bereidt u zich voor op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Door de invoering van de WAB zult u waarschijnlijk een aantal interne procedures moeten herzien. Een frisse kijk op de wijze waarop uw organisatie omgaat met medewerkers in vaste- of tijdelijke dienst is daarbij wenselijk. Hoe kunt u uw organisatie het beste inrichten? Welke wettelijke bepalingen zijn voor u belangrijk? En op welke wijze kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie voldoet aan de eisen die de WAB stelt? Equivalence is autoriteit in sociale zekerheid en gaat graag met u om tafel. Neem vooral contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Laatste Nieuws

Wat verandert er door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Lees meer
Wat verandert er door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Lees meer
Wat verandert er door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Optimale toepassing van de sociale zekerheid; de do’s en don’ts

Lees meer