Advies

Bereidt u een bedrijfsovername, fusie of afsplitsing voor? Het onderwerp sociale zekerheid vormt daarbij verborgen financiële risico's en valkuilen. Voorkom verrassingen en betrek Equivalence als strategisch adviseur. 

 

Aan een fusie, afsplitsing of overname zijn veel juridische, organisatorische en fiscale gevolgen verbonden. Hierbij betrekt u dan ook expertise. De praktijk laat echter zien dat de impact op de Sociale Zekerheidsregelingen door zowel de ondernemer als de betrokken expert over het hoofd wordt gezien.

Een fusie, afsplitsing of overname heeft consequenties voor bijvoorbeeld de Wet tegemoetkoming loondomein, de toekenning van Loonkostenvoordeel, Lage inkomensvoordeel en de doorbelasting van de ZW- en WGA-schadelast (bij eigenrisicodragerschap of bij publieke financiering: Whk-beschikking). Neem daarom al in een vroegtijdig stadium contact op met Equivalence om vervelende verassingen te voorkomen.

Vraagstukken die Equivalence onder meer beantwoordt zijn:

  • Sectorindeling, BV-structuur en de impact op de SV-premie
  • Whk premie-regime of eigenrisicodragerschap (ZW en WGA)
  • Doorbelasting van ZW- en WGA- schade van de over te dragen onderneming
  • Gevolgen voor de Wet tegemoetkoming loondomein (LKV, LIV)

 

Meer informatie

 

Onze oplossingen

;