Loonkostensubsidie

Voor het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep van de Banenafspraak (niet zijnde Wajong) is een loonkostensubsidie van toepassing. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon en is nooit hoger dan 70% van het wettelijk minimumloon. De aanvraag voor de loonkostensubsidie dient u in bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven en is -zolang er aan de eisen wordt voldaan-  niet gemaximeerd in duur.

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen