SV Premieafdracht

SV-premies (premies werknemersverzekeringen) verzekeren de werknemers tegen inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Onder de noemer werknemersverzekeringen vallen de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Iedere werkgever met medewerkers in loondienst betaalt SV-premies. De premies wijzigen per kalenderjaar. Er zijn gedifferentieerde premies (Whk, ZW/WGA) en landelijk vastgestelde premies (WIA basis, WW AWF). Voor het toepassen van het juiste premiepercentage zijn gedurende een kalenderjaar handmatige aanpassingen in uw salarisadministratie nodig. De praktijk laat zien dat werkgevers vaak te veel SV-premie afdragen. Veel voorkomende oorzaken van te veel afdracht SV-premie is:

  • Door een conversie in de salarisadministratie zijn bepaalde instellingen niet juist overgenomen
  • Door het ontbreken van een signalering en controle proces bij wijzigingen gedurende een dienstverband
  • Het ontbreken van ondersteunende (controle)functionaliteit bij bestaande salarissoftware

 

 

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen