Nieuws

Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Gepubliceerd op: 1-2-2020

Werkgevers liggen nog steeds op koers om de banenafspraak te halen. Om werkgevers verder op weg te helpen, gaat het één en ander veranderen.

In de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 beloofden werkgevers dat zij vóór 2026 125.000 extra banen zouden creëren voor arbeidsbeperkten. Als dit niet zou lukken zou een quotumwet in werking treden, waarbij de individuele werkgever getoetst zou worden op het in dienst hebben van voldoende arbeidsbeperkten.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent een aanpassing van de banenafspraak voorgesteld, die in het najaar van 2019 in de Tweede Kamer wordt behandeld. Draagt een werkgever meer bij dan het verplichte quotum? Dan komt hij in aanmerking voor een bonus.

 

De hoogte van de bonus 

Werkgevers die meer banen realiseren dan verplicht, ontvangen een bonus via het loonkostenvoordeel (LKV). De LKV wordt daarvoor verhoogd met € 3,77 euro per verloond uur. Dit betekent een verhoging van het LKV per persoon per jaar van € 2.000,- naar maximaal € 7.000,- per jaar. Daarnaast wil de staatssecretaris ook de maximale termijn van 3 jaar LKV laten vervallen, zodat werkgevers structureel een LKV ontvangen voor arbeidsbeperkte medewerkers die bij hun in dienst zijn.

Werkgevers die hun quotum niet halen, krijgen een ‘inclusiviteitsopslag’ op de Aof-premie (WIA basispremie). Vanwege de voorgenomen wijzigingen zal de quotumheffing niet eerder dan 2022 worden opgelegd. Mkb-bedrijven tot 25 werknemers blijven hiervan uitgezonderd. Ook uitleners (bijv. uitzendbureaus) betalen geen quotumheffing omdat zij geen invloed hebben op het creëren van arbeidsplaatsen.

 

Onderscheid publieke en private sector

Ook het onderscheid tussen de Publieke en Private sector wordt opgeheven. Van Ark stelt dat de opdeling in sectoren de doelstelling van de banenafspraak juist belemmert. Ze wil daarom één doelstelling voor alle werkgevers, zodat het niet uitmaakt voor welke sector of werkgever een baan meetelt. Al met al flink wat aanpassingen in de Banenafspraak en de Quotumwet.

 

Meer informatie

Voldoet u nog niet aan de eisen die de banenafspraak stelt? Of wilt u zich extra inspannen om arbeidsplaatsen voor de doelgroep van de banenafspraak te realiseren? Neem contact op met Equivalence. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie de Wet banenafspraak op de juiste manier nakomt en dat u als werkgever van alle beschikbare regelingen profiteert.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Bonus voor werkgever die zich extra inzet voor werknemers met een arbeidsbeperking

Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 1-11-2021
Lees meer