Nieuws

Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Gepubliceerd op: 16-3-2020

Dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is inmiddels meer dan duidelijk. Zelfs in deze crisisperiode moet u er als werkgever nog rekening mee houden dat u zich blijft houden aan de privacywetgeving. Goede communicatie tussen werkgever en werknemer is daarom van essentieel belang. Op die manier kunt u de nodige maatregelen nemen, maar blijft u de privacy van uw werknemers in acht nemen. Hoe u het beste kunt handelen, leggen wij u graag uit.

Omgaan met medische informatie

Als werkgever mag u geen medische gegevens van werknemers verwerken. Die gegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn dus goed beschermd. Het is daarnaast niet toegestaan om bijvoorbeeld koorts te meten bij uw werknemers. Alleen als een werkgever hele goede redenen heeft om bijzondere persoonsgegevens te registreren (een wettelijke grondslag), mag daartoe worden overgegaan. Wanneer er sprake is van een wettelijke grondslag, is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het coronavirus verandert tot nu toe niets aan deze regelgeving en elke werkgever is dus verplicht zich hieraan te houden.

Wat mag wel?

  • De werkgever mag de ziekmelding van de werknemer registreren, maar de aard en oorzaak van de ziekte mag niet worden vastgelegd.
  • De werkgever mag een werknemer doorsturen naar de bedrijfsarts voor verder onderzoek, als hij vermoedt dat dit nodig is. De bedrijfsarts onderzoekt of er sprake is van een besmetting en informeert zo nodig de regionale GGD.
  • Als een werkgever constateert dat een werknemer gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld bij een verkoudheid, dan mag hij de werknemer erop wijzen dat een coronabesmetting tot de mogelijkheden behoort en in overleg besluiten wat de belangrijkste vervolgstappen zijn.
  • Het is goed als werkgever en werknemer met elkaar in gesprek blijven en samen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. De werkgever mag de werknemer voorlichten over het virus en hem vragen de nodige hygiënische maatregelen in acht te nemen. De maatregelen van RIVM en GGD zijn daarbij leidend.

Wat mag niet?

  • Als een werknemer zich ziekmeldt, mag de werkgever niet vragen naar de symptomen, de aard en de oorzaak van de ziekte. Als de werknemer daar uit zichzelf over begint, mag de werkgever deze informatie evengoed niet registreren.
  • De werkgever mag niet vragen naar medische gegevens. Een bedrijfsarts heeft meer bevoegdheden en is de aangewezen persoon om het medische traject te begeleiden.
  • Als een werknemer besmet is met het coronavirus en de werkgever weet dat, dan mag die informatie niet geregistreerd worden en mag dit nieuws ook niet met collega’s of derden worden gedeeld. Dat mag alleen als de besmette werknemer daar toestemming voor geeft.

Werkgevers en werknemers, gebruik uw gezonde verstand

Open communicatie is belangrijk. Zowel werkgevers als werknemers doen momenteel de nodige aanpassingen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In dat proces heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Blijf vooral met elkaar in gesprek, om samen te bepalen welke stappen er genomen moeten worden om zoveel mogelijk mensen gezond te houden.

Laatste Nieuws

Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer
Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023
Lees meer
Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer