Nieuws

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Gepubliceerd op: 26-3-2020

Een werknemer weigert om op de werkvloer te verschijnen omdat hij bang is voor besmetting met het coronavirus. Mag een werknemer om die reden weigeren om op het werk te verschijnen?

Niet werken uit angst voor corona, mag dat?

Iedere werkgever is op basis van de Arbowet verplicht ervoor te zorgen dat werknemers bij de uitvoering van hun werkzaamheden 'geen nadelige invloed' ondervinden op hun veiligheid en gezondheid. De werknemer mag dus verwachten dat de werkplek veilig is, ook wat betreft corona. Het volgen van de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus moet u dan ook zo veel als mogelijk toepassen in uw organisatie en dan moet de werknemer in principe komen werken. Als een werknemer zonder goede reden niet komt werken, bent u dus geen loon verschuldigd. U moet echter wel rekening houden met 'goed werkgeverschap'. Dat betekent dat er bijzondere situaties denkbaar zijn, waarin u in alle redelijkheid en billijkheid niet van een werknemer mag verwachten dat deze naar het werk komt. Hiervoor is nog geen richtlijn te geven omdat hier nog geen rechtspraak over bekend is. Dat zal op korte termijn ook niet volgen, want ook bij de Rechtspraak zijn de deuren op dit moment gesloten.

In gesprek blijven

Probeer er samen met uw werknemer uit te komen. Kan de werknemer andere taken wel vanuit huis doen? Kunt u hem extra voorzieningen bieden, waardoor hij misschien wel bereid is naar de werkplek te komen? Wil de werknemer zijn vakantiedagen inzetten om discussie over het recht op loondoorbetaling in de kiem te smoren? Zo zijn er vast meer oplossingen te bedenken.

Loon stopzetten of ontslag wegens werkweigering?

Wilt u het loon van de werknemer stopzetten of hem ontslaan wegens werkweigering? Laat u dan vooraf goed adviseren door een arbeidsrechtspecialist. De consequenties van de beslissing kunnen ingrijpend zijn.

 

Laatste Nieuws

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer
Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar!

Gepubliceerd op: 4-8-2023
Lees meer
Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer