Nieuws

Nu kan het nog: Claim uw subsidies en regelingen!

Gepubliceerd op: 13-9-2020

Alleen dit jaar nog kunnen er met terugwerkende kracht tot 2015 onbenutte regelingen en teveel afgedragen SV-premies (Whk, sector, pensioen) worden verhaald. Equivalence claimt voor ondernemingen gemiddeld € 220,- per werknemer! Zeker in deze tijd kunnen ondernemingen wel wat extra’s gebruiken. Laat dit niet liggen, u heeft er tenslotte recht op. Neem daarom snel contact op met Equivalence!

Sociale Zekerheid Scan op basis van no cure no pay

Equivalence voert voor haar relaties een Sociale Zekerheid Scan (SZ scan) uit. Deze scan geeft inzicht in het SZ-domein van uw organisatie. Met onze software maken wij het SZ-domein bij uw organisatie financieel inzichtelijk en vergelijken uw cijfers met die van de benchmark. Daarnaast brengen wij de kwalitatieve kant in beeld: per onderwerp weet u of optimale resultaten worden bereikt of er aanpassingen nodig zijn. De scope van de scan is SZ-regelingen- en premies, Verzuim, ZW en WIA.

Één van de onderdelen van de SZ-scan is het terugkijken. Dit kan nu nog tot en met 2015. Dit recht vervalt per 1 januari 2021!

Met het onderdeel ‘terugkijken’ worden subsidies en regelingen alsnog benut en teveel betaalde premies teruggevorderd. Controles die worden uitgevoerd zijn:

 • Zijn alle premiekortingen en Loonkostenvoordelen benut (ouderen, jongere, doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, arbeidsgehandicapte etc)
 • Is de no-risk en WIA administratie volledig en actueel?
 • Zijn alle gemeentelijke subsidies aangevraagd?
 • Zijn de O&O subsidies aangevraagd?
 • Is subsidieregeling praktijkleren aangevraagd?
 • Zijn de percentages Whk correct vastgesteld?
 • Zijn er (langdurige) WGA-dossiers gemonitord op schadelastbeperking?
 • Is de toegerekende ZW- en WGA-schade rechtmatig vastgesteld?
 • Zijn de premieloonsommen op de Whk beschikking correct?
 • Is Wovon aan de orde geweest en zo ja, is dit correct toegepast?
 • Is de SV- en pensioenpremie correct vastgesteld?
 • Is regres ingesteld en zijn de kosten verhaald (zowel in loonkosten, re-integratiekosten als ook in de toerekening ZW- en WGA-schade)?
 • Is de compensatieregeling transitievergoeding aangevraagd?
 • Zijn alle vangnetregelingen benut?

Reageer snel want aan veel controleonderdelen is een wettelijke termijn verbonden!

Equivalence werkt op basis van no cure no pay, u betaalt niets op voorhand. Pas als wij gelden voor u hebben gerealiseerd volgt onze factuur.

Heeft u vragen over claimen met terugwerkende kracht? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Nu kan het nog: Claim uw subsidies en regelingen!

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Nu kan het nog: Claim uw subsidies en regelingen!

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Nu kan het nog: Claim uw subsidies en regelingen!

Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 1-11-2021
Lees meer