Nieuws

LKV en de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020

Vanwege de Coronacrisis is de maximale termijn voor het aanvragen van een doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel (LKV) tijdelijk met 3 maanden verlengd naar 6 maanden ná datum in dienst of datum herplaatsing. Het moet dan wel om een aanvangsdatum LKV gaan die tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 ligt.

LKV aanvragen voor thuiswerkende medewerker

Om LKV te ontvangen hebben werkgevers onder meer een kopie van een doelgroepverklaring nodig. De werknemer kan deze zelf aanvragen maar de werkgever kan dit ook doen met een machtiging van de werknemer. Hoe dan ook, de betrokkenheid van uw werknemer is bij het aanvragen van de doelgroepverkaring benodigd. In een normale situatie is 3 maanden al erg krap om dit voor elkaar te krijgen. Omdat veel kantoren door de coronacrisis zijn gesloten en de meeste medewerkers thuis werken wordt het nog lastiger om de termijn van 3 maanden te halen. Daarom is nu besloten om deze termijn op te rekken naar 6 maanden.

Heeft u vragen over deze regeling neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

LKV en de Coronacrisis

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
LKV en de Coronacrisis

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
LKV en de Coronacrisis

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer