Nieuws

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Gepubliceerd op: 1-4-2020

Bijzondere persoonsgegevens

Als werkgever mag u geen medische gegevens van werknemers verwerken. Die gegevens vallen onder de ‘bijzondere persoonsgegevens’ en zijn dus goed beschermd. Alleen als een werkgever hele goede redenen heeft om bijzondere persoonsgegevens te registreren (een wettelijke grondslag), mag daartoe worden overgegaan. Wanneer er sprake is van een wettelijke grondslag, is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Coronavirus blijkt nu toch een goede reden om persoonsgegevens te mogen registeren.

Persoonsgegevens registreren in relatie tot het coronavirus

Het coronavirus heeft de EDPD (Europees comité voor gegevensbescherming) doen besluiten dat het is toegestaan om persoonsgegevens in relatie tot het coronavirus te registeren met als doel de volksgezondheid (artikel 9 lid 2 sub i AVG) en het belang van de werkgever in het nakomen van zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van een veilige werkplek en gezonde werkomgeving. Dit in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nog even afwachten hoe de Nederlandse AP hier nu mee om wil gaan.

 

Bron: edpb.europa.eu\news\edpb News: “Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak”

Laatste Nieuws

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer