Nieuws

Verdergaande lastenverlichting voor werkgevers in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Gepubliceerd op: 23-7-2020

De Wtl heeft als primair doel om personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Daarvoor wordt het instrument Loonkostenvoordeel (LKV) ingezet, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Lastenverlichting bij aanvragen Loonkostenvoordeel (LKV)

Daarnaast heeft de Wtl lastenverlichting als doel. Werkgevers in Nederland ervaren die lastenverlichting echter niet als het gaat om de regeling Loonkostenvoordeel (LKV). Zo zijn er bijvoorbeeld aan de aanvraagprocedure meerdere wettelijke termijnen verbonden. De kans dat er iets mis gaat is groot en dan ontvangt de werkgever géén LKV, er bestaat geen reparatiemogelijkheid. Dit kan oplopen tot een verlies van € 18.000,- per werknemer (in onze whitepaper over de Wtl en het LKV leest u meer over deze procedure en wat er allemaal mis gaat in de praktijk. Daarnaast vindt u in de whitepaper een handige checklist van het aanvraagproces van LKV).

Daarom, zo vindt Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees, moet er gekeken worden naar de mogelijkheden voor verdere lastenverlichting in het LKV-proces waardoor de invulling ervan effectiever wordt. Hij wil dat de Wtl nog meer een arbeidsmarktinstrument wordt dat de werkgevers stimuleert om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

Koolmees informeert de Kamer hierover in een brief: ‘Dit wordt bereikt door aan werkgevers een gerichte lastenverlichting te bieden in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. Zo worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Hoe gerichter een instrument wordt ingezet op een specifieke groep hoe effectiever dit instrument zal zijn.’

Veranderingen in LIV

Het LIV wordt omgevormd tot een LKV voor potentieel kwetsbare jongeren. In 2020 zijn het hoge LIV en de Jeugd-LIV al gehalveerd ten opzichte van de jaren ervoor. In 2024 zal de Jeugd-LIV volledig worden afgeschaft. Het nieuw te introduceren LKV voor jongeren maakt gebruik van de bestaande parameters van het huidige LIV en Jeugd-LIV. Dit betekent dat de werkgever aanspraak kan gaan maken op het LKV jongeren als een jongere van 18 tot 27 jaar een loon ontvangt tussen 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon en minimaal 1.248 uren per kalenderjaar heeft gewerkt.  Een doelgroepverklaring voor het LKV jongeren is niet nodig omdat deze regeling automatisch zal worden uitbetaald.

Structurele LKV doelgroep banenafspraak

Koolmees wil werkgevers stimuleren om de werknemers die behoren tot de doelgroep banenafspraak niet alleen in dienst te nemen, maar ook in dienst te houden. Om die reden zal het LKV banenafspraak structureel worden verstrekt, zolang het dienstverband voortduurt. Daarnaast wil Koolmees dat het LKV banenafspraak voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak die ze in dienst hebben geldt en niet  alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden. Hiermee lijkt Koolmees van de wettelijke aanvraagtermijnen af te willen stappen en het voor werkgevers mogelijk te maken om ook ná 3 maanden in dienst nog een LKV aan te kunnen vragen. De verplichting om een doelgroepverklaring aan te vragen voor deze groep vervalt dan ook, opname in het doelgroepregister is voldoende. Een automatische toekenning van het LKV ligt echter niet in het verschiet, onder meer in verband met de strikte privacywetgeving.

Wetsvoorstel in 2021 naar de Kamer

De plannen worden verder uitgewerkt door de Belastingdienst en UWV zodat het wetsvoorstel in de loop van volgend jaar naar de kamer kan.

Heeft u vragen over de Wtl, LKV of LIV? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Verdergaande lastenverlichting voor werkgevers in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Overgang van onderneming en de gevolgen voor het Sociale Zekerheidsdomein

Gepubliceerd op: 9-3-2020
Lees meer
Verdergaande lastenverlichting voor werkgevers in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 2-3-2021
Lees meer
Verdergaande lastenverlichting voor werkgevers in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 29-1-2021
Lees meer