Wij blinken uit in opmerkzaamheid

Onze aanpak

Benchmarkgegevens laten zien dat ondernemingen teveel betalen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid en veel SV regelingen onbenut laten. Vraagt u zich af waar u moet beginnen? De Sociale Zekerheid Scan van Equivalence geeft u in 4 stappen inzicht en biedt u uitkomst. Hierdoor kunt u gedegen en gefundeerd beslissen over de optimale inrichting van de Sociale Zekerheid binnen of buiten uw organisatie.

DE SOCIALE ZEKERHEID SCAN

Equivalence maakt met behulp van haar Sociale Zekerheidsplatform met best practices, benchmarkgegevens en wetgeving inzichtelijk in welke mate uw organisatie de Sociale Zekerheid beheerst.

De aanpak van Equivalence is transparant en 100% AVG-compliant.

Equivalence schoont het verleden op en daar waar mogelijk verhalen zij geleden loon-, premie-, verzuim, ZW- en WIA-schade bij externe partijen en worden onbekende SV-regelingen alsnog benut. Daarnaast worden de risicogebieden ZW, WGA en Verzuim geanalyseerd om alternatieve inrichting en- financierinsmogelijkheden in kaart te brengen. Kijkend naar uw huidige uitvoering van Sociale Zekerheidswetgeving afgezet op het Sociale Zekerheidsplatform creëert Equivalence inzicht en advies voor een optimale inrichting en uitvoering. U bent nu in staat om gedegen en gefundeerd te beslissen over de wijze waarop u gaat optimaliseren.

DE AANPAK IN HET KORT:

  • Equivalence doet al het werk: u verleent alleen toegang tot gegevens
  • Levert kwalitatief en kwantitatief inzicht in de Sociale Zekerheid van uw organisatie
  • Heldere rapportage met resultaten, benchmarkvergelijkingen, bevindingen en advies
  • Dé basis voor optimale organisatie en uitvoering van Sociale Zekerheid binnen of buiten uw organisatie
  • Schoont tevens het verleden op

Onze oplossingen