Wij blinken uit in opmerkzaamheid

Onze aanpak

Benchmarkgegevens laten zien dat ondernemingen teveel betalen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid en veel regelingen en subsidies onbenut laten. Vraagt u zich af waar u moet beginnen? De Sociale Zekerheid Scan van Equivalence geeft u inzicht en biedt u uitkomst. Hierdoor kunt u gedegen en gefundeerd beslissen over de optimale inrichting van de Sociale Zekerheid.

de sociale ZEKERHEID scan

Equivalence maakt met de Sociale Zekerheids Scan inzichtelijk in welke mate uw organisatie de Sociale Zekerheid beheerst. 

De aanpak van Equivalence is transparant en 100% AVG-compliant.

Equivalence schoont het verleden op, verhaalt geleden loon-, premie-, verzuim, ZW- en WIA-schade bij externe partijen en benut de onbekende regelingen. Daarnaast worden de risicogebieden ZW en WGA geanalyseerd en alternatieve inrichting- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Kijkend naar uw huidige uitvoering van Sociale Zekerheidswetgeving, afgezet tegen de benchmark creëert Equivalence inzicht en advies voor een optimale inrichting en uitvoering. 

DE ROUTE NAAR EEN OPTIMALE UITVOERING VAN SOCIALE ZEKERHEID

  • EQUnet is gekoppeld aan uw HR- of Salarissysteem
  • Met de historische check worden subsidies en regelingen alsnog benut, teveel betaalde premies teruggevorderd en op ZW- en WGA-schade bespaard
  • De status quo levert kwalitatief en kwantitatief inzicht in vraagstukken Sociale Zekerheid
  • Rapportage met resultaten, bevindingen en advies
  • Dé basis voor inzicht, optimale organisatie en uitvoering van Sociale Zekerheid

Onze oplossingen