SZ regelingen

In de praktijk worden SV regelingen zoals bijvoorbeeld het Loonkostenvoordeel en vangnetregelingen te weinig benut. Dat is zonde, want op die manier laten veel organisaties geld liggen. Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt ervoor dat u de SV regelingen altijd optimaal benut. 

Wij sluiten u aan op EQUnet en het Personal Expertise Quality Center (PEQC). Op basis van een koppeling tussen EQUnet en uw HR & Salaris systeem voert het PEQC-team alle werkzaamheden voor u uit. U weet zeker dat u optimaal gebruik maakt van alle SV regelingen en u hoeft er zelf nauwelijks iets voor te doen. 

PEQC is modulair opgebouwd. U kiest bij aanvang van onze samenwerking voor één of meer regelingen en u kunt er daarna altijd regelingen aan toevoegen. Wij geven u hier graag advies over. 

Meer informatie

Loonkostenvoordelen

Werkgevers die werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, hebben recht op het loonkostenvoordeel. Het benutten van deze regeling is arbeidsintensief, behoeft expertise en is aan wettelijke termijnen gebonden. U heeft bijvoorbeeld een doelgroepverklaring van UWV nodig en als werkgever moet u het loonkostenvoordeel zelf aanvragen via de aangifte loonheffingen. Doet u dit niet of te laat, dan vervallen uw rechten en ontvangt u geen loonkostenvoordeel.

Met EQUnet is het proces voor het aanvragen en benutten van loonkostenvoordeel volledig geautomiseerd. Gekoppeld aan uw HR & Salarissysteem worden statussen geinventariseerd en aanvragen voor doelgroepverklaringen aan UWV verstuurd. Foutloos en volledig.

Interesse? Neem dan contact met ons op, wij zorgen ervoor dat u alle regelingen benut en niet langer geld laat liggen. 

Onze werkwijze

Tools voor een geautomatiseerd proces

Het feit dat de SV regelingen in de praktijk zo weinig worden benut, heeft onder meer te maken met de arbeidsintensiteit en het gebrek aan goede, werkbare processen om elk stadium van de aanvraag -van voorbereiding tot rappelering en controle- goed te monitoren. Met EQUNET wordt dit hele proces digitaal uitgevoerd en gemonitord. U behoudt het overzicht en heeft controle op het proces.

Onze werkwijze