Verzuim

U ziet uw zieke werknemer graag zo snel mogelijk terugkeren in het arbeidsproces. Uiteraard in goede gezondheid en binnen de mogelijkheden die er zijn, maar het is voor beide partijen van belang dat verzuim geen onnodig lang en uitzichtloos proces wordt. Equivalence ondersteunt u in het beheersen van verzuim. Uw leidinggevende en zieke werknemer staan hierbij centraal. Equivalence coacht, regisseert en adviseert vanuit kennis en ervaring, met als doel een snelle en duurzame terugkeer van uw zieke werknemer in het arbeidsproces.

Expertmodel

Verzuimbeheersing verdient een goed verzuimbeleid en duidelijke protocollen. In het eigenregiemodel is de leidinggevende casemanager en integraal verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Maar de leidinggevende is een druk bezet persoon en juist een zieke werknemer levert extra druk. Daarom is het verstandig om de leidinggevende bij het begeleiden van zijn zieke werknemer te ondersteunen en daar waar nodig te coachen aan de hand van het Expertmodel van Equivalence.

Verzuim is complex en kent vaak meerdere, onderliggende of verborgen oorzaken. Equivalence stuurt op het inzichtelijk krijgen van deze oorzaken om zo de optimale verzuimaanpak te kunnen voeren.

Speerpunten van de Equivalence verzuimdienstverlening:

  • Re-integratie is een teamprestatie en doe je nooit alleen: Equivalence werkt samen met de leidinggevende, de zieke werknemer en de interventionisten.
  • Herken en categoriseer medisch, psyche, conflict, ontevredenheid, privĂ©.
  • Standaardiseer en protocolleer, maar bekijk verzuim per case.
  • Voorkom verzuim; wees alert op aanwijzingen voor frequent en of langdurig verzuim.
  • Equivalence voert de maatwerkregeling; alle benodigde expertise staat tot uw beschikking.