Whk-beschikking controleren

Jaarlijks ontvangt u de Whk-beschikking van de Belastingdienst. Het is belangrijk dat u de Whk-beschikking laat controleren, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel. Equivalence kan ook ná de bezwaartermijn (6 weken na dagtekening) de beschikking controleren en corrigeren en het teveel betaalde bedrag terugvorderen bij de Belastingdienst.

 

Aanpak Whk-controle door Equivalence:

U stuurt enkel een kopie van de Whk-beschikking(en) naar Equivalence. Equivalence pakt vervolgens de controle op:

  • Het opvragen van de onderbouwing (instroomlijsten) van de Beschikking bij de Belastingdienst en -indien binnen de bezwaartermijn- het indienen van een pro forma bezwaarschrift;
  • Het bewaken van de ontvangst van de instroomlijsten;
  • Uitvoeren van de controle op de vaststelling van het Whk-premiepercentage en de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen.
  • Voorbereiden en aanvragen van herbeoordelingen en bezwaar- en beroep

ZW- of WGA eigenrisicodragerschap

Als laatste onderdeel van de WGA-controle beoordeelt Equivalence uw beschikking(en) op de mogelijkheden voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA. Hier kunnen bedrijven forse besparingen in realiseren. Indien hier een positief advies uit voort komt nemen wij contact met u op.

Over Equivalence

Equivalence is expert in de Sociale Zekerheid en heeft specialistisch casemanagement en WIA-, SV- en juridische- expertise in huis. Daarnaast beschikken wij over ervaren bedrijfsartsen ten behoeve van een eventuele onderbouwing van een bezwaarschrift op een WGA-beslissing richting UWV.

Met de Whk-controle door Equivalence bent u gegarandeerd van een volledige en juiste vaststelling van uw Whk-premie.