ZW

ZW- risico

  • De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever -waar de werknemer in dienst was ten tijde van de eerste ziektedag of binnen 28 dagen ná einde dienstverband- in rekening gebracht.
  • De ZW-premie, onderdeel van de Whk premie, wordt op werkgeverniveau gedifferentieerd berekend en is opgebouwd uit diverse rekenregels.
  • UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze ZW-schade. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers. Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het ZW risico.


Aanpak Risk Scan

  • Met de Risk Scan creëert Equivalence detail-inzicht in uw ZW-Schadelast vanaf 2015 tot en met heden en op basis van dat inzicht worden trend- en prognose-schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt.
  • Equivalence kijkt daarbij naar uw situatie, niet naar een algemeen voorkomende situatie. Maatwerk is cruciaal bij dit onderwerp.
  • Daarbij worden de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering inzichtelijk gemaakt en in een business case uiteengezet.
  • Daarnaast worden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.
  • Aan de hand van beide inzichten kan u een gedegen beslissing nemen voor het wel of niet worden van eigenrisicodrager ZW.
  • Na uw besluit ondersteunt Equivalence u bij de uitvoering en schadelastbeheersing van het ZW risico.


Uitvoering ZW Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap brengt taken en verantwoordelijkheden voor u mee. U heeft bovendien te maken met complexe wet- en regelgeving en frequent een flink aantal veranderingen waar u rekening mee moet houden. Equivalence neemt de tijdrovende uitvoering van deze werkzaamheden uit handen, zodat u zich op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.