Equivalence Scan

Sociale Zekerheid is bij organisaties onderbelicht en er ontbreekt inzicht.

Met de Equivalence Scan krijgt u volledig inzicht in uw organisatie en de financiering van de sociale zekerheid. Op basis van dit inzicht bent u in staat om hier gedegen keuzes in te maken en uw bedrijfsprofiel te optimaliseren.

Zoekt u alleen inzicht in één van de onderwerpen in de Sociale Zekerheid? Dat kan. De scan kan per onderwerp worden ingezet. Equivalence adviseert echter een integrale aanpak van de scan omdat de onderwerpen elkaar in de uitvoering raken.

De Equivalence Scan is een gedegen concept op basis waarvan u een objectief en nauwkeurig beeld krijgt van de inrichting en organisatie van sociale zekerheid binnen uw onderneming. Wij kijken naar het beleid, de processen, de kennis en de systemen en belichten zowel kwantiteit als kwaliteit. Op basis van de uitkomsten van de Equivalence Scan wordt een duurzaam advies gegeven waarmee u verder kunt.

Onze oplossingen