Wij helpen u om het sociale zekerheidsveld te overzien

HR

Uw personeel is uw belangrijkste asset. Tegelijkertijd neemt het in dienst hebben van personeel grote verantwoordelijkheden met zich mee. U krijgt te maken met een groot pakket aan wet- en regelgeving ten aanzien van uw personeel. Recent en complex voorbeeld is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die een groot aantal bepalingen in de Wet Werk en Zekerheid terugdraait of aanpast. Er zijn wijzigingen op komst ten aanzien van de ketenregeling, de proeftijd, de cumulatieve ontslaggrond en de transitievergoeding. Ook blijft u misschien worstelen met het vraagstuk vast- versus flexpersoneel. Want wat zijn nu de voor- en nadelen van beide mogelijkheden?

Wet- en regelgeving verandert voortdurend. Als werkgever of HR functionaris is het vaak lastig om alle kennis actueel te houden, naast de operationele taken die uw dagen vullen. Een pragmatische samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau biedt een uitkomst. 

ARBEIDSRECHT

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is een grillig speelveld. Er dient voorzichtig te worden omgegaan met de belangen van alle betrokken partijen. Op het gebied van arbeidsrecht hebben werkgevers vaak een aantal vragen:

  • U wilt uw onderneming beschermen bij het vertrek van een werknemer, maar wat is een realistisch concurrentiebeding?
  • Heeft de beëindiging van een arbeidsovereenkomst via UWV of de kantonrechter nu de voorkeur, of is het beter om dit via een Vaststellingsovereenkomst te regelen? En hoe verhoudt dit zich tot de transitievergoeding?

Met deze en meer vragen kunt u terecht bij Equivalence. Wij voorzien u van advies dat bij uw onderneming past, of van standaarden die volledig compliant zijn.

Bekijk hier onze oplossingen

AVG

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daardoor niet langer van toepassing.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor ondernemingen;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft tot veel ophef geleid. Veel organisaties worstelen met de correcte handhaving van de AVG en de organisatorische veranderingen die ermee gepaard gaan. Voor u als werkgever heeft de AVG ook invloed op uw personeelsbeleid, de communicatie, de processen en de archivering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u te maken met de beleidsregels bij zieke werknemers. Vraagt u zich af of u AVG compliant bent? Het AVG handboek geeft niet alleen een helder antwoord op uw vragen, maar biedt u ook de juiste hulpmiddelen om de nieuwe wetgeving snel en eenvoudig te implementeren. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in deze animatievideo:

Bekijk hier onze oplossingen