Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Is er bij het vertrek van een arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding betaald? Dan is er onder bepaalde voorwaarden compensatie mogelijk. De Wet compensatie transitievergoeding, waarin dit is vastgelegd, is op 20 juli 2018 gepubliceerd. Medio april 2020 treedt een regeling in werking voor de aanvraag en de verstrekking van deze vergoeding. Het aanvragen van compensatie is dus naar verwachting vanaf 1 april 2020 mogelijk. Vanaf dat moment kunt u de compensatie ook met terugwerkende kracht aanvragen.

Wanneer heeft u als werkgever recht op compensatie?
Heeft u een werknemer ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geƫindigd vanaf 1 juli 2015.

Bewaar uw documenten
De compensatieregeling is nog niet ingegaan, maar als u in 2020 met terugwerkende kracht gebruik wilt maken van uw recht op compensatie, dient u documenten met betrekking tot het onderwerp zorgvuldig te bewaren. Meld aan Equivalence dat u mogelijk gebruik wenst te maken van de regeling, zodat wij u proactief kunnen informeren over de procedure voor het aanvragen van de compensatie wanneer hier meer over bekend is.

Archiveer tot die tijd in elk geval:

 • De berekening van de transitievergoeding en de onderbouwing daarvan;
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding;
 • WIA stukken (beschikkingen, AD rapport, e.d.);
 • De VSO (de beĆ«indigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden) en in dat geval:
  • De periode dat de werknemer ziek was;
  • een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde;
  • de naam van de bedrijfsarts.
 • Of de beschikking van UWV met toestemming voor de opzegging;
 • Loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon er tijdens ziekte is doorbetaald;
 • De arbeidsovereenkomst.


Meer weten?

Neem vooral contact op met Equivalence als u vragen heeft over dit onderwerp of over onze dienstverlening.

Laatste Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Gepubliceerd op: 26-3-2020
Lees meer
Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Gepubliceerd op: 19-3-2020
Lees meer
Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Gepubliceerd op: 16-3-2020
Lees meer