Nieuws

Controleer de Whk beschikking

Het is bijna zover; de Belastingdienst verstuurt binnenkort de Whk beschikkingen voor het premiejaar 2020. Bent u hierop voorbereid? Het is namelijk belangrijk dat u de Whk beschikking goed controleert, want de parameters zijn complex en foutgevoelig.


De Whk beschikking, wat is dat precies?

De Whk beschikking (Werkhervattingskas) bevat het gedifferentieerde premiepercentage dat je als werkgever in de loonaangifte moet toepassen. De informatie wordt samengesteld door UWV en Belastingdienst, maar de Belastingdienst is uw aanspreekpunt. Voor de berekening van het percentage gebruikt de Belastingdienst de gegevens van 2 jaar geleden. De beschikking 2020 is dus gebaseerd op de gegevens van 2018 en het premiepercentage dat u moet betalen is afhankelijk van een aantal parameters:

  1. Premieloon;
  2. Gemiddelde premieloon: hierbij wordt het gemiddelde van de premielonen over de jaren 2014 tot en met 2018 berekend;
  3. Schadelast: de aan uw (ex)werknemers uitbetaalde ZW- en WGA-uitkeringen;
  4. De aan u als gevolg van een overname of fusie toe te rekenen schade en premielonen;
  5. Sectorgemiddelden: de gemiddelden van de sector;
  6. Een van de voorgaande parameters afhankelijke opslag of korting.


Bent u eigenrisicodrager voor het ZW- en WGA-risico? Dan betaalt u geen Whk premie en is deze informatie dus niet op uw onderneming van toepassing.


Waarom moet u de Whk beschikking goed controleren?

De parameters zijn complex en foutgevoelig. Ruim de helft van de werkgevers krijgt voor 2020 te maken met een stijgende WGA-premie en er zijn in de regelgeving opnieuw veel zaken gewijzigd, waardoor de kans op fouten is toegenomen. 

Bent u het niet eens met de berekening? Dien dan tijdig bezwaar in. U voorkomt dan dat u teveel premie afdraagt.


Laat uw Whk beschikking controleren op basis van no cure no pay

Beschikt u niet over de tijd of de benodigde kennis om uw Whk beschikking op juistheid te controleren? Neem dan contact op met Equivalence. Wij controleren uw Whk beschikking op basis van no cure no pay, met terugwerkende kracht tot 5 jaar.

Meer weten?

Neem contact op

 

Laatste Nieuws

Controleer de Whk beschikking

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Gepubliceerd op: 1-4-2020
Lees meer
Controleer de Whk beschikking

Loket aanvraag subsidie Loonkosten open vanaf 6 april 2020

Gepubliceerd op: 31-3-2020
Lees meer
Controleer de Whk beschikking

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Gepubliceerd op: 26-3-2020
Lees meer