Nieuws

Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Gepubliceerd op: 19-3-2020

Het kabinet stelt miljarden beschikbaar om ondernemingen die het moeilijk hebben te helpen in de huidige corona crisis. De noodmaatregelen vervangen tot nader order de bestaande regelingen. De bedoeling is dat de noodfondsen snel en gemakkelijk beschikbaar komen. Alle maatregelen op een rij:

  1. Werktijdverkorting: de overheid neemt tot 90 procent van het salaris over
  2. Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen
  3. Zzp’ers kunnen aanvulling vragen voor levensonderhoud
  4. Gemakkelijker geld lenen en borgstelling
  5. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  6. Rentekorting op krediet
  7. Noodloket voor zwaarst getroffenen: direct 4000 euro
  8. Tijdelijk geen heffing toeristenbelasting
  9. Compensatieregeling getroffen sectoren


1. Werktijdverkorting

De huidige regeling werktijdverkorting vergoedt het salaris middels de toekenning van een WW-uitkering voor uw werknemers tot maximaal 75%. Deze regeling vervalt en wordt vervangen door het noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) en vergoedt de loonkosten van werkgevers tot maximaal 90% van de loonsom. Op die manier kunnen bedrijven hun personeel gewoon blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. De aanvraagprocedure wordt verkort en werkt sneller dan de oude regeling. Alle aanvragen werktijdverkorting gaan automatisch over naar de aanvraag noodfonds overbrugging werkgelegenheid.

2. Belastinguitstel
Ondernemingen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen kunnen drie maanden uitstel van belastingbetaling krijgen zonder meteen bewijsmateriaal mee te hoeven sturen. De invordering stopt dan direct. Het gaat hierbij om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

3. Bijstand voor zzp-ondernemers
Zzp’ers met inkomstenproblemen door de crisis, kunnen straks eerder aanspraak maken op een bijstandsuitkering (tot sociaal minimum). Ook hierbij is een snelle aanvraagprocedure in de maak en de vermogens- en partnertoets komen tijdelijk te vervallen. De regeling duurt voorlopig drie maanden. Er hoeft niets te worden terugbetaald.

4. Lening en borgstelling
Ook wordt het makkelijker voor bedrijven om geld te lenen bij de bank door gebruik te maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid verhoogt de borgstelling op een lening van 50 naar 90 procent. De regeling waarbij de overheid garant staat wordt uitgebreid van 400 miljoen tot 1,5 miljard euro. Het maximale leenbedrag per onderneming wordt tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken staat dan voor de helft van dat bedrag garant.

5. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

7. 4000 euro
Speciaal voor de sectoren die de afgelopen dagen hard zijn getroffen door de coronacrisis, zoals de horeca, de reisbranche en bedrijven in de culturele sector biedt dit loket een vaste tegemoetkoming van 4000 euro.

8. Toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

9. Compensatieregeling getroffen sectoren
De maatregelen van het kabinet zoals de sluiting van eet- en drinkgelegenheden, verbod op samenzijn met grote groepen en minimale sociale contacten, hebben enorme consequenties voor de inkomsten van specifieke sectoren in het bijzonder. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Laatste Nieuws

Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Mijn werknemer wil niet komen werken uit angst voor besmetting

Gepubliceerd op: 26-3-2020
Lees meer
Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Hoe gaat u als werkgever om met medische informatie inzake het coronavirus?

Gepubliceerd op: 16-3-2020
Lees meer
Het Corona noodpakket voor behoud van banen en economie

Opvolgend werkgeverschap

Gepubliceerd op: 2-3-2020
Lees meer