Nieuws

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Gepubliceerd op: 1-4-2020

Als werkgever mag u geen medische gegevens van werknemers verwerken. Die gegevens vallen onder de ‘bijzondere persoonsgegevens’ en zijn dus goed beschermd. Alleen als een werkgever hele goede redenen heeft om bijzondere persoonsgegevens te registreren (een wettelijke grondslag), mag daartoe worden overgegaan. Wanneer er sprake is van een wettelijke grondslag, is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Coronavirus blijkt nu toch een goede reden om persoonsgegevens te mogen registeren.

 

Het coronavirus heeft de EDPD (Europees comité voor gegevensbescherming) doen besluiten dat het is toegestaan om persoonsgegevens in relatie tot het coronavirus te registeren met als doel de volksgezondheid (artikel 9 lid 2 sub i AVG) en het belang van de werkgever in het nakomen van zijn verantwoordelijkheid voor het bieden van een veilige werkplek en gezonde werkomgeving. Dit in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nog even afwachten hoe de Nederlandse AP hier nu mee om wil gaan.

 

Bron: edpb.europa.eu\news\edpb News: “Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak”

Laatste Nieuws

Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Achterstanden UWV zorgen voor een hogere rekening voor de werkgever

Gepubliceerd op: 25-5-2020
Lees meer
Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

Ook aanpassing in besluit Wfsv als gevolg van de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020
Lees meer
Toch persoonsgegevens registeren in verband met het coronavirus

LKV en de Coronacrisis

Gepubliceerd op: 22-4-2020
Lees meer