Betrokken, intelligent en met oog voor detail

Schade beperken

In het verleden lag de verantwoordelijkheid voor arbeidsongeschikte werknemers bij de overheid. Door de jaren heen is deze verantwoordelijkheid steeds meer verschoven naar de werkgever. Dat geldt dus ook voor de (financiƫle) schadelast die met deze verantwoordelijkheid gepaard gaat. De werkgever draagt niet alleen het risico voor vaste arbeidsongeschikte werknemers, maar sinds 2014 ook voor flexibele arbeidskrachten.

Premieafdracht Whk of eigenrisicodrager?
Voor de werkgever die publiek verzekerd is via de premieafdracht Whk aan de Belastingdienst, is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte ex-werknemers. Maar als werkgever betaalt u de rekening, dus u bent wel degelijk belanghebbende in dit traject. Een andere oplossing is het eigenrisicodragerschap. Kiest u hiervoor? Dan draagt u zelf zorg voor onder andere het re-integratietraject en behoudt u de controle over het gehele traject. De sectoren Overheid en Onderwijs zijn van oudsher eigenrisicodrager voor de WW, maar ook zij hebben de keuze om meer grip op ZW- en WGA-schade te krijgen door eigenrisicodrager te worden van dit risico.

De voordelen van eigenrisicodragerschap
Uit onderzoek blijkt dat de uitkeringsduur van (ex-)werknemers van publiek verzekerde werkgevers vele jaren langer is dan die van de privaat verzekerde werkgevers. In het laatste geval is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Die verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat de werkgever veel meer betrokken is bij het re-integratietraject van de werknemer. Dit bevordert de relatie tussen beiden en zorgt dat er sneller goede, toepasbare oplossingen worden gevonden.

Eigenrisico dragen met behulp van een adviesbureau
Als werkgever bent u gebaat bij een zo laag mogelijke schadelast en een goed beheersbaar risico. Wanneer een dienstverband eindigt verliest een werkgever meestal het contact met de werknemer en komt het gehele traject van re-integreren op een laag pitje te staan. Als eigenrisicodrager dient u veel taken zelf uit te voeren, maar u behoudt daarentegen ook de controle over de re-integratie en het contact met de werknemer. Onderzoek wijst uit dat dit zorgt voor een veel soepeler en vlotter re-integratieproces.

De uitkeringsduur van (ex-)werknemers van privaat verzekerde werkgevers is korter dan die bij publiek verzekerde werkgevers, maar deze is nog steeds langer dan wanneer een gespecialiseerd adviesbureau dit oppakt. Door de samenwerking met een adviesbureau realiseert u maximale schadelastbeheersing, weet u welke paden u het beste kunt bewandelen en welke kosten dit met zich meebrengt.

Kortom, het eigenrisicodragerschap biedt veel voordelen en zorgt voor de meeste werkgevers voor een aanzienlijke kostenbesparing.

ZW

ZW

Als eigenrisicodrager voor de ZW voert u onder andere de uitkeringenadministratie. Hieronder vallen onder meer het vaststellen van het dagloon, het uitbetalen van de ZW-uitkering en het doen van afdrachten aan de Belastingdienst. Ook uw ex-werknemers welke ziek uitdienst zijn gegaan (of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek zijn geworden) dient u te monitoren en te re-integreren. U betaalt de uitkering immers zelf en heeft er baat bij dat de werknemer spoedig herstelt en weer aan het werk gaat.

Uw verplichting tot het betalen van een ziektewetuitkering kan zomaar twee jaar duren. Is uw onderneming hierop voorbereid en ingericht? Reikt uw Arbo-contract zo ver? Is er capaciteit binnen uw HR-afdeling om dit op te pakken? Of besteedt u dit soort activiteiten liever uit?

Bekijk hier onze oplossingen

WIA

WIA

Als werkgever verzekert u de WGA lasten via een verzekeraar of UWV. Linksom of rechtsom, u betaalt een fors deel van de kosten. Daarnaast begeleidt u de ex-werknemer tijdens het re-integratieproces. Het is daarom noodzakelijk dat schade door arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. De uitkering wordt maximaal tien jaar aan u als werkgever toegerekend. U heeft de gehele periode de re-integratie verantwoordelijkheid. Maar op welke wijze kunt u uw arbeidsongeschikte ex-werknemers begeleiden en activeren?

Bekijk hier onze oplossingen

WW

WW

Als overheids- of onderwijswerkgever bent u verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Naast de reguliere WW-uitkeringen is vaak ook sprake van bovenwettelijke aanvullingen. Deze optelsom brengt hoge kosten met zich mee.

Als u duidelijk inzicht heeft in uw verplichtingen, kunt u beter sturen op de correcte uitvoering en bespaart u aanzienlijke kosten. Proactieve begeleiding door een adviesbureau heeft altijd kostenbesparing als uitgangspunt en resulteert in een toekomstgericht en efficiƫnt beleid omtrent het eigenrisicodragerschap WW.

Bekijk hier onze oplossingen