Kennis

Opleiding en training in sociale zekerheid.

Het Sociale Zekerheidspeelveld is sterk aan verandering onderhevig. Toch heeft u actuele kennis nodig om Sociale Zekerheid binnen uw onderneming op de juiste manier uit te voeren. Hoe blijft u op de hoogte van alle wijzigingen in wet- en regelgeving? En bent u in staat om niet alleen kennis te vergaren, maar deze ook te vertalen naar praktische toepasbaarheid en uitvoering?

Incompany training
De Equivalence incompany trainingen zijn maatwerk trainingen bij u op locatie. Er vindt niet alleen kennisoverdracht plaats, er wordt u ook geleerd hoe u deze geactualiseerde kennis kunt implementeren. De training is dus maatwerk en sluit aan op uw onderneming. Het handboek en de aan u ter beschikking gestelde tools helpen u om op juiste wijze uitvoering te geven aan Sociale Zekerheid binnen uw organisatie.

Academy
Bij de wat meer controversiële onderwerpen is meestal niet alleen behoefte aan kennisdeling, maar ook aan dialoog. Equivalence ondervangt deze behoefte met Academy, een uitgebreide sessie waarin ervaringen worden gedeeld, wordt gespard over de mogelijkheden en wordt genetwerkt om met elkaar tot de beste oplossingen te komen. Deze Academy wordt door onze relaties altijd erg gewaardeerd.

Heeft u behoefte aan actuele kennis over Sociale Zekerheid en een gedegen trainingspakket? Neem dan contact met ons op.