PEQC

Equivalence neemt alle Sociale Zekerheids-werkzaamheden uit handen.

Sociale Zekerheids-werkzaamheden worden door werkgevers niet altijd even adequaat en nauwkeurig uitgevoerd. Vaak hebben deze werkzaamheden simpelweg geen prioriteit. Toch is er veel geld gemoeid met Sociale Zekerheid en komt het vaak voor dat ondernemingen veel meer geld kwijt zijn dan noodzakelijk is. Dat komt door onbenutte regelingen, teveel betaalde premies en een te hoge verzuim, ZW- en WGA-schadelast.

Equivalence neemt deze administratief intensieve en tijdrovende werkzaamheden over van de werkgever. Arbeidsintensiteit is niet de enige drijfveer, want de werkzaamheden vereisen ook een hoog niveau van kennisexpertise om Sociale Zekerheid optimaal in te richten en uit te voeren.

Ontzorging is ons uitgangspunt en de regie ligt dus bij Equivalence. Maar u behoudt altijd de controle. Frequente inzicht- en sturingsrapportages zorgen ervoor dat u weet wat er speelt en welke resultaten worden geboekt. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de toegevoegde waarde van Equivalence is en welk financieel rendement is behaald.

De werkzaamheden worden onderbracht in Equivalence Personal Expertise Quality Center. Dat staat voor:

  • Personal: persoonlijke aandacht en een vast contactpersoon 
  • Expertise: Equivalence is dé autoriteit in de Sociale Zekerheid
  • Quality: Equivalence levert kwaliteit en borgt het belang van al haar relaties
  • Center: De uitvoeringen worden op locatie bij Equivalence uitgevoerd