Een scherpe blik op het complexe sociale zekerheidsspectrum

Onze visie

De financiering en uitvoering van de complexe en steeds veranderlijke sociale zekerheid is in de loop der jaren van collectief (overheid) naar individueel (werkgever/werknemer) verschoven. Werkgevers krijgen hierdoor steeds meer verantwoordelijkheid en krijgen dus ook te maken met hoge kosten en nieuwe wettelijke verplichtingen. Daarnaast heeft u als werkgever natuurlijk bepaalde rechten.

‘Equivalence’ symboliseert gelijkwaardigheid en verbondenheid. Deze woorden beschrijven de rol die wij, als uw partner in sociale zekerheid, vervullen. Equivalence stelt zich op als een verlengstuk van uw organisatie en adviseert u over de meest efficiënte en rendabele uitvoering van sociale zekerheidsvraagstukken. Geen situatie is hetzelfde, daarom verplaatsen wij ons in u als werkgever om zo tot de beste en meest voordelige oplossing te komen. Wij schonen het verleden op en komen met duurzame oplossingen waarmee u onnodige kosten bespaart en subsidies en regelingen optimaal benut.