Rechten en plichten

Welke rechten heeft u?

Naast de verplichtingen die u heeft bij ziekte, heeft u ook rechten. Zo heeft u recht op een adequate verzuimbegeleiding en dat uw werkgever er alles aan doet (voor zover binnen de mogelijkheden) om u te re-integreren.

Privacy
Als u met het VERZUIM PEQC te maken heeft, dan werken wij met uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als wij persoonsgegevens van u vragen of krijgen van bijvoorbeeld uw werkgever of UWV, dan beschermen wij uw privacy zorgvuldig. Dit is een wettelijk vereiste, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. In het privacyreglement kunt u nalezen welke gegevens wij gebruiken, met welk doel en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Welke plichten heeft u?

Als u ziek bent zijn er verplichtingen waar u aan moet voldoen. Naast de Wet verbetering Poortwachter dient u ook het verzuimprotocol en het verzuimbeleid van uw werkgever na te leven. Deze zijn door uw werkgever aan u kenbaar gemaakt of deze kunt u alsnog bij uw werkgever opvragen. Komt u de gemaakte afspraken niet na? Dan mag uw werkgever op basis van de wetgeving uw loon tijdelijk schorsen of opschorten. Om er voor te zorgen dat u niet in deze situatie terecht komt is het belangrijk dat u goed blijft communiceren met uw werkgever en de verzuimspecialisten van het VERZUIM PEQC.