Rollen: wie doet wat?

Werkgever

Uw werkgever verzorgt uw ziekmelding en is verantwoordelijk voor een goede verzuimbegeleiding die voldoet aan de wettelijke vereisten. Uw werkgever betaalt (meestal) uw loon tijdens ziekte door.

Uzelf

Tijdens uw ziekteperiode is het belangrijk dat u er alles aan doet om te re-integreren en te werken aan uw herstel. Zoals eerder aangegeven is dit vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter. Zijn re-integratie afspraken voor u niet duidelijk of loopt u in het verzuimproces ergens tegen aan? Communiceer hierover met uw werkgever en de verzuimspecialisten van het VERZUIM PEQC. Het is belangrijk dat u goed en voldoende contact houdt zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan herstel.

VERZUIM PEQC

Deze afdeling begeleidt u tijdens de periode dat u ziek bent tot maximaal 104 weken. Daarbij voeren zij in samenwerking met uw leidinggevende, de bedrijfsarts en andere interventionisten (zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, loopbaancoach of re-integratie bureau) de regie tijdens uw ziekteperiode. Zij houden in de gaten of de juiste re-integratie activiteiten worden ingezet zodat u (wanneer dat weer mogelijk is) kunt hervatten in werk wat op dat moment bij uw gezondheidssituatie past. Daarbij is de focus; re-integratie. Bij dit proces wordt de Wet verbetering Poortwachter als leidraad gebruikt.

VERZUIM PEQC is naast uw werkgever uw aanspreekpunt, bij vragen kunt u het VERZUIM PEQC bereiken per mail (PEQC@equivalence.nl) of telefoon 085-3034354.

 

UWV

De rol van UWV in deze periode van verzuim is het controleren en beoordelen of u en uw werkgever zich aan de wettelijke vereisten houden. Hierbij is de Wet verbetering Poortwachter leidend.