Ziek en nu?

Hoe te handelen bij ziekte

Als u ziek bent, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Uw werkgever heeft in het verzuimprotocol aangegeven op welke wijze u de ziekmelding kunt doorgeven. Uw werkgever geeft de ziekmelding vervolgens dezelfde dag door aan het VERZUIM PEQC van Equivalence. Een verzuimspecialist van het VERZUIM PEQC neemt binnen 48 uur na uw ziekmelding contact met u op voor het verzuim gesprek, het maken van afspraken en het starten van de verzuimbegeleiding.

Verblijft u op een ander adres, geef dit door bij de ziekmelding of op het moment dat u op een ander adres gaat verblijven zodat de verzuimspecialist over de juiste gegevens beschikt.

Tijdens de verzuimperiode is er regelmatig contact tussen u en uw leidinggevende maar ook met de verzuimspecialist van Equivalence. Daarbij maakt de verzuimspecialist afspraken met u over gedeeltelijke werkhervatting, de frequentie van contactmomenten en het voldoen aan de re-integratie verplichtingen.