Wij blinken uit in opmerkzaamheid

Whk-beschikking controleren

Controle op basis van No cure No pay

U heeft de Whk-beschikking 2021 van de Belastingdienst ontvangen. Het is belangrijk dat u de Whk-beschikking laat controleren, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel. Daarbij geldt dat binnen 6 weken na dagtekening bezwaar moet worden ingediend. Doet u dit niet, dan vervalt een flink aantal mogelijke gronden op basis waarvan een Whk-beschikking gecorrigeerd kan worden.

Het no cure no pay tarief voor de controle van uw Whk-premie is tot 1 januari 2021 30%. Verstrekt u na 1 januari 2021 de opdracht aan Equivalence dan geldt het nieuwe tarief van 35%. Reageer dus snel!

Aanpak Whk-controle door Equivalence:

U stuurt enkel een kopie van de Whk-beschikking(en) naar Equivalence. Equivalence pakt vervolgens de controle op:

  • Het opvragen van de onderbouwing (instroomlijsten) van de Beschikking bij de Belastingdienst en het indienen van een pro forma bezwaarschrift;
  • Het bewaken van de ontvangst van de instroomlijsten;
  • Uitvoeren van de controle op de vaststelling van het Whk-premiepercentage en de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen.

 

ZW- of WGA eigenrisicodragerschap

Als laatste onderdeel van de WGA-controle beoordeelt Equivalence uw beschikking(en) op de mogelijkheden voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA. Hier kunnen bedrijven forse besparingen in realiseren. Indien hier een positief advies uit voort komt nemen wij contact met u op.

Over Equivalence

Equivalence is expert in de Sociale Zekerheid en heeft specialistisch casemanagement en WIA-, SV- en juridische- expertise in huis. Daarnaast beschikken wij over ervaren bedrijfsartsen ten behoeve van een eventuele onderbouwing van een bezwaarschrift op een WGA-beslissing richting UWV.

Met de Whk-controle door Equivalence bent u gegarandeerd van een volledige en juiste vaststelling van uw Whk-premie.

Tarief

Het no cure no pay tarief voor de controle van uw Whk-premie is tot 1 januari 2021 30%. Verstrekt u na 1 januari 2021 de opdracht aan Equivalence dan geldt het nieuwe tarief van 35%. Reageer dus snel!