Team

Fleur studeert communicatiewetenschap aan de UvA in Amsterdam. Naast haar studie ondersteunt zij het Personal Expertise Quality Center met de werkzaamheden voor het optimaal benutten van de regelingen Loonkostenvoordelen en de no-risk polis. 'Equivalence communiceert veel met werkgevers en diens werknemers. Daardoor kan ik mijn studie ook in de dagelijkse praktijk goed toepassen'.

Junior medewerker Expertise Center

Contact

085-3034354