Nieuws

Aanvraagtermijn Compensatieregeling transitievergoeding

Gepubliceerd op: 27-11-2020

Met ingang van 1 april 2020 is de Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking getreden. Vanaf deze datum kunt u compensatie aanvragen van transitievergoedingen na beëindiging van een arbeidsovereenkomst in verband met arbeidsongeschiktheid.

Voor het aanvragen van de compensatie van alle transitievergoedingen die door u zijn betaald ná 1 juli 2015 en vóór 1 april 2020 gold een deadline: de aanvraag diende vóór 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Voor alle transitievergoedingen, uitbetaald ná 1 april 2020 geldt een aanvraagtermijn voor het aanvragen van compensatie van 6 maanden.

Bent u te laat met de aanvraag voor compensatie transitievergoeding?

Dan vervalt het recht op compensatie en kunt u duizenden euro’s mislopen. Een transitievergoeding kan immers oplopen tot maximaal € 83.000,- (maximum bedrag aan transitievergoeding vanaf 1 januari 2020) of meer, indien de werknemer een hoger jaarsalaris had dan € 83.000,-.

Equivalence heeft bij de uitvoering van de Sociale Zekerheid Scan, vastgesteld dat veel ondernemingen de compensatie niet hebben aangevraagd. Dit heeft diverse oorzaken zoals bijvoorbeeld een onvolledige administratie, functiewisselingen waardoor nieuwe collega’s niet van het bestaan van dossiers op de hoogte zijn, wijzigingen in personeelsinformatiesystemen of simpelweg andere prioriteiten binnen de onderneming.

Equivalence toetst de volledigheid van uw aanvragen voor compensatie en bij gebleken onjuistheden of onvolledigheden onderneemt Equivalence direct actie.

Heeft u vragen over de Compensatieregeling transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Aanvraagtermijn Compensatieregeling transitievergoeding

Afschaffing LIV en uitbreiding LKV

Gepubliceerd op: 6-11-2023
Lees meer
Aanvraagtermijn Compensatieregeling transitievergoeding

Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Gepubliceerd op: 24-10-2023
Lees meer
Aanvraagtermijn Compensatieregeling transitievergoeding

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer