Whk-beschikking

De ZW- en de WGA-kosten van uw (voormalige) medewerkers worden via de premie Werkhervattingskas (Whk) aan u doorbelast. Dit is een forse kostenpost, die vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Onterecht, want de premie is vaak te hoog vastgesteld, bevat veel fouten en er zijn mogelijkheden om de Whk-premie te verlagen.

Controleer de Whk-beschikking goed

U betaalt snel teveel

Het is belangrijk dat u de Whk-beschikking goed controleert, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel.

Equivalence controleert de beschikking en vordert het teveel betaalde bedrag voor u terug bij de Belastingdienst. Naast directe terugbetaling van teveel betaalde premie levert de controle door Equivalence forse besparingen op voor de komende jaren.

EQUIVALENCE GARANDEERT:

  • 100% ontzorging van uw organisatie
  • Maximale benutting van regelingen
  • Juiste premiebetaling
  • Compliant administratie
  • De Whk-controle van Equivalence is volledig op basis van no cure no pay. 

MEER OVER ONZE AANPAK

Eva Lage 1 70561

Zeker weten dat u niet teveel betaalt?

Wij helpen u graag!

Eva Schouwenaar

AANPAK WHK-CONTROLE

Wij hebben enkel de Whk-beschikking van u nodig, waarna wij de voor de controle benodigde gegevens opvragen bij UWV en Belastingdienst. Na ontvangst van de gegevens start Equivalence de controle:

1. IS DE TOEREKENING AAN UW ONDERNEMING RECHTMATIG?

Zo nee, dan stuurt Equivalence een bezwaarschrift of herzieningsverzoek naar de Belastingdienst. Wordt het bezwaar of herzieningsverzoek gegrond verklaard, dan daalt uw Whk-percentage en wordt de teveel betaalde premie teruggevorderd.

Dit is een volledige controle op de rechtmatigheid van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen en de juistheid van het vastgestelde Whk-premiepercentage (sector, rekenregels, premielonen, Wovon, etc.)

2. IS DE ACTUELE GEZONDHEIDSSITUATIE IN LIJN MET DE WIA-CATEGORIE EN -KLASSE?

Equivalence analyseert het WIA-dossier en onderneemt actie richting UWV bij onjuistheden of onrechtmatigheden. 

Dit onderdeel van de Whk-controle ziet op optimale schadelastreductie door het analyseren van WGA-dossiers op duurzame arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden voor uitstroom of doorstroom naar de IVA en de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsklasse. Op basis van de bevindingen worden herbeoordelingen ingediend en, indien van toepassing, bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd.

De Whk-controle van Equivalence is grondig, gedegen, volledig en compliant.
Op basis van no cure no pay. 

Neem snel contact met ons op zodat wij de controle van uw Whk-beschikking kunnen starten.

Lees meer over de werkhervattingskas

Werkhervattingskas (WHK)

Downloaden
Whitepaperwhk 2022 Afbeelding

NIET TEVEEL BETALEN?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen

Onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt