WIA (WGA-IVA)

WIA - Risico

De kosten van arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever in rekening gebracht. De WGA-premie, onderdeel van de Whk premie, wordt op werkgeverniveau gedifferentieerd berekend en is opgebouwd uit diverse rekenregels. UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze WGA schade. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers.

Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het WGA risico. Maar ook als publieke werkgever kunt u de WGA schade beïnvloeden.

EQUIVALENCE GARANDEERT:

 • 100% ontzorging van uw organisatie
 • Maximale benutting van regelingen
 • Juiste premiebetaling
 • Optimale ZW- en WIA-schadelastbeheersing
 • Compliant administratie

MEER OVER ONZE AANPAK

Altijd real-time inzicht met EQUnet

Onze unieke software geeft u alle controle en inzicht in de besparingen. 

Altijd real-time inzicht met EQUnet

Met de applicatie EQUnet van Equivalence behoudt u het overzicht, heeft u controle op het proces en weet u zeker het WGA Eigenrisicodragerschap optimaal wordt uitgevoerd en beheerst.

Gekoppeld aan uw salaris of HR-systeem haalt EQUnet de benodigde gegevens dagelijks op. Equivalence voert vervolgens alle werkzaamheden uit die nodig zijn voor een optimale WGA-schadelastbeheersing en de uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Daarbij nemen wij alle tijdrovende contacten met UWV, Belastingdienst en verzekeraars uit handen.

Meer informatie over EQUnet

Uitvoering WIA-risico

Equivalence ondersteunt u bij de uitvoering en schadelastbeheersing van het WIA risico. Voor zowel werkgevers in het publieke bestel als de eigenrisicodrager.

Uitvoering Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap brengt taken en verantwoordelijkheden voor u mee. Equivalence neemt de uitvoering uit handen zodat u zich volledig kan richten op uw business. 

Uitvoering publieke verzekering

Ook als u publiek verzekerd bent voor het WGA risico zijn er mogelijkheden om de WGA-schadelast te verlagen en te beheersen. Equivalence zorgt ervoor dat ook in het publieke bestel de schade optimaal beheerst wordt en u daardoor niet te veel WGA-premie betaalt.

Equivalence Risk Scan

Twijfels over het WGA-eigenrisicodragerschap?

Met de Risk Scan van Equivalence kunt u gedegen en gefundeerd beslissen of u eigenrisicodrager moet worden of juist in het publieke bestel moet zitten.

 • Met de Risk Scan creëert Equivalence detail-inzicht in uw WGA-schadelast en op basis van dat inzicht gecombineerd met benchmarkgegevens, worden schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt. 
 • Equivalence kijkt daarbij naar uw situatie, niet naar een algemeen voorkomende situatie. Maatwerk is cruciaal bij dit onderwerp.
 • Daarbij worden de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering inzichtelijk gemaakt en in een business case uiteengezet.
 • Daarnaast worden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.
 • Na ontvangst van de offertes van verschillende verzekeraars stelt Equivalence een adviesrapportage op. De rapportage wordt op uw locatie besproken.
 • Aan de hand van de rapportage kan u een gedegen beslissing nemen voor het wel of niet worden van eigenrisicodrager WGA. 

WIA schadelast optimaal beheersen?

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence V2

Onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt