Ziektewet

Equivalence voert het ZW-eigenrisicodragerschap volledig voor u uit. Dat levert optimale beheersing van het ZW-risico en maximale ontzorging van uw organisatie.

ZW-Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap brengt taken en verantwoordelijkheden voor u mee. U heeft bovendien te maken met complexe wet- en regelgeving en frequent een flink aantal veranderingen waar u rekening mee moet houden. Het ZW Expertise Center van Equivalence neemt de uitvoering van deze werkzaamheden uit handen, zodat u zich op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.

Daarbij maken wij het voor u mogelijk om de dienstverlening van Equivalence naar uw wensen en behoefte in te vullen. Uiteraard werkt Equivalence met standaard processen, maar wij vinden dat onze klanten daarbinnen keuzes moeten kunnen maken. Maatwerk en kwaliteit is wat Equivalence onderscheidt.

EQUIVALENCE GARANDEERT:

 • 100% ontzorging van uw organisatie
 • Maximale benutting van regelingen
 • Juiste premiebetaling
 • Optimale ZW- en WIA-schadelastbeheersing
 • Compliant administratie

MEER OVER ONZE AANPAK

Altijd real-time inzicht met EQUnet

Onze unieke software geeft u alle controle en inzicht in aantallen en resultaten van het ZW-Eigenrisicodragerschap. 

Altijd real-time inzicht met EQUnet

Met de applicatie EQUnet van Equivalence behoudt u het overzicht, heeft u controle op het proces en weet u zeker dat u optimaal gebruik maakt van SZ-regelingen.

Gekoppeld aan uw salaris of HR-systeem haalt EQUnet de benodigde gegevens dagelijks op. Equivalence pakt vervolgens alle werkzaamheden op die nodig zijn voor een maximale benutting van de regelingen. Daarbij nemen wij alle tijdrovende contacten met UWV, Belastingdienst, Gemeenten en verzekeraars uit handen.

Meer informatie over EQUnet

ZW - Risico

 • De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers worden aan de werkgever -waar de werknemer in dienst was ten tijde van de eerste ziektedag of binnen 28 dagen ná einde dienstverband- in rekening gebracht.
 • De ZW-premie, onderdeel van de Whk premie, wordt op werkgeverniveau gedifferentieerd berekend en is opgebouwd uit diverse rekenregels.
 • UWV is primair verantwoordelijk voor het monitoren van deze ZW-schade. Omdat dit niet of te weinig gebeurt lopen de kosten onnodig op voor werkgevers. Eigenrisicodragerschap kan werkgevers voordeel bieden en levert meer grip op het ZW risico.

AANPAK RISK SCAN

 • Met de Risk Scan creëert Equivalence detail-inzicht in uw ZW-schadelast vanaf 2016 tot en met heden en op basis van dat inzicht worden trend- en prognose-schadeberekeningen naar de toekomst gemaakt.
 • Equivalence kijkt daarbij naar uw situatie, niet naar een algemeen voorkomende situatie. Maatwerk is cruciaal bij dit onderwerp.
 • Daarbij worden de kosten (zowel directe als indirecte) van het eigenrisicodragerschap versus publieke verzekering inzichtelijk gemaakt en in een business case uiteengezet.
 • Daarnaast worden de verschillen in taken en verantwoordelijkheden en de voor- en nadelen tegen elkaar afgezet.
 • Aan de hand van beide inzichten kunt u een gedegen beslissing nemen voor het wel of niet worden van eigenrisicodrager ZW.
 • Na uw besluit ondersteunt Equivalence u bij de uitvoering en schadelastbeheersing van het ZW risico.

ZW-schadelast optimaal beheersen? Laat uw gegevens achter

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence V2 (1)

Onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt