Onze aanpak

De Sociale Zekerheid is complex, verandert vaak en kent een lage frequentie in uitvoeringsmomenten. Zonder integrale kijk op de vele onderwerpen is optimale beheersing van Sociale Zekerheid niet mogelijk. Het is een expertisegebied en behoeft expertise bij de inrichting en uitvoering ervan. 

Volledig ontzorgd door ons Expertise Center

Met het Equivalence Expertise Center krijgt u persoonlijke aandacht en een vast contactpersoon. Het Expertise Center staat garant voor kwaliteit en kennis van zaken. Daarnaast pakt Equivalence de regie, zodat u volledig ontzorgd wordt maar wel maximaal profiteert van de optimale benutting van regelingen en schadelastbeheersing van het ZW- en WGA-risico.

De expertise teams van Equivalence werken met EQUnet waardoor de kwaliteit van de uitvoering geborgd is. Aansluiting op de expertise centers (SV, ZW en WIA) van Equivalence biedt uw organisatie maximale efficiency: middels koppeling met uw salaris of HR-systeem wordt de benodigde informatie door EQUnet opgehaald en verwerkt.

Equivalence garandeert:

  • 100% ontzorging van uw organisatie
  • Maximale benutting van regelingen
  • Juiste premiebetaling
  • Optimale ZW- en WIA-schadelastbeheersing
  • Compliant administratie

Ontzorging is het uitgangspunt en de regie ligt bij Equivalence. Real-time inzicht middels dashboards zorgt ervoor dat bekend is wat er speelt en welke resultaten worden geboekt.

Onze oplossingen

SZ-REGELINGEN

Optimaal gebruik van alle SZ-regelingen

ZW

Optimale schadelastbeheersing van het ZW-risico

WIA

Optimale schadelastbeheersing van het WIA-risico

EQUNET

Intelligente software waar u zelf mee aan de slag kunt

Onze visie

Het is ons beeld dat Sociale zekerheid niet de benodigde prioriteit krijgt binnen organisaties. Iedere werkgever zou voor een optimale benutting en beheersing van dit speelveld, een bewuste strategische keuze moeten maken: het uitbesteden van Sociale Zekerheids-taken of de uitvoering duidelijk beleggen binnen de eigen organisatie. In beide scenario's biedt Equivalence de oplossing met de gespecialiseerde software EQUnet.

Gelijkwaardigheid en verbondenheid

‘Equivalence’ symboliseert gelijkwaardigheid en verbondenheid. Deze woorden beschrijven de rol die wij, als bevlogen adviseur in de sociale zekerheid, vervullen. Equivalence stelt zich op als een verlengstuk van uw organisatie en adviseert u over de meest efficiënte en rendabele uitvoering van sociale zekerheidsvraagstukken. Geen situatie is hetzelfde, daarom verplaatsen wij ons in u als werkgever om zo tot de beste en meest efficiënte oplossing te komen. Wij schonen het verleden op, leveren inzicht in uw huidige Sociale Zekerheidsorganisatie en komen met duurzame oplossingen waarmee u kosten verlaagt en beheerst.

Meer diensten

Opleidingen

Sociale zekerheid is een werkveld dat continu verandert. Kennisdeling is daarom het speerpunt van ons opleidingsprogramma. Wij zorgen op een proactieve en interactieve manier dat u doorlopend over de juiste kennis beschikt om uw werk goed te kunnen doen.

Meer over opleidingen

Detachering

Heeft u behoefte aan ondersteuning voor een langere termijn, bij u op locatie? Dat kan! Onze ervaren consultants zijn uw rots in de branding als het gaat om de correcte uitvoering van Sociale Zekerheid binnen uw organisatie.

Meer over Detachering

Service en Controle

U wilt de uitvoering van de Sociale Zekerheid liever zelf doen? Dan kan Equivalence u ondersteunen door middel van jaarlijkse kennisupdates en controles. In de praktijk blijkt namelijk dat er door drukte of gebrek aan actuele kennis van zaken, vaak fouten worden gemaakt.

Meer over Service en Controle

Meer informatie?

We nemen contact met u op
Versturen
Eva Contactformulier Equivalence 500Px