Nieuws

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023

De no-riskpolis geldt onder andere voor iedereen met een WIA-uitkering en voor iemand die door UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard, niet bij zijn eigen werkgever kan re-integreren, ander werk moet doen en 11 weken voor einde wachttijd geen nieuwe baan heeft gevonden. In de WIA-beschikking staat dan vermeld dat de no-risk polis van toepassing is. De no-riskpolis blijft 5 jaar geldig voor de werkgever waar de medewerker met een no-risk polis in dienst treedt. Na 5 jaar kan een verlenging voor de no-risk polis bij UWV worden aangevraagd.

Uw medewerker kan nu ook zelf om een no-risk polis vragen bij UWV. Dat kan wanneer het UWV niet lukt om tijdig een beslissing af te geven op een WIA-aanvraag.

achtergrond no-risk polis

Wanneer een medewerker uitvalt door ziekte betaalt de werkgever maximaal 2 jaar het loon door en wordt de eventuele WGA-uitkering (maximaal) 10 jaar aan de werkgever doorbelast. Om die reden twijfelen werkgevers vaak om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en juist daarom heeft de wetgever de no-risk polis bedacht. Bij ziekte van een medewerker met een no-riskpolis, vergoedt UWV de loondoorbetalingsplicht (tot maximum dagloon) als compensatie voor de werkgever. Daarnaast wordt een ZW-uitkering en/of WGA-uitkering niet aan de werkgever toegerekend. Dit gebeurt overigens abusievelijk wel dus controle van uw Whk-beschikking is erg belangrijk.

WIA-beschikking te laat

Het recht op de no-risk polis ontstaat als de WIA-beschikking is afgegeven waarin dit wordt bevestigd. Door de vele achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen is de WIA-beschikking standaard te laat (tot wel 1 jaar) en daardoor heeft een nieuwe werkgever geen zekerheid over de no-riskpolis.

Dat kan ervoor zorgen dat de medewerker om die reden geen nieuwe baan aangeboden krijgt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De no-riskpolis is bedoeld om de baankansen van mensen met arbeidsbeperkingen te vergroten door het risico op hoge verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten voor werkgevers te beperken of zelfs uit te sluiten.

Verzoek om no-risk af te geven
Daarom kan UWV nu buitenwettelijk een beschikking voor de no-riskpolis afgeven. Maar alleen als het UWV niet is gelukt om tijdig op de WIA-aanvraag te beslissen. De medewerker kan daar zelf om vragen door te bellen met UWV. Op basis van dat verzoek kan UWV een beschikking no-risk polis afgeven.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met Equivalence. 

Neem contact op

Laatste Nieuws

Aanvragen no-risk polis bij UWV

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer
Aanvragen no-risk polis bij UWV

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar!

Gepubliceerd op: 4-8-2023
Lees meer
Aanvragen no-risk polis bij UWV

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023
Lees meer