Nieuws

Achterstanden UWV en de toekomst van sociaal medisch beoordelen

Gepubliceerd op: 16-4-2021

UWV kampt met grote achterstanden op het gebied van sociaal-medisch beoordelen (ZW- en WIA-aanvragen, (her) -beoordelingen, afhandelingen van bezwaar en beroepsprocedures etc). De instroom in de WIA stijgt sinds jaren en deze toename zet naar verwachting verder door. De capaciteit en de beschikbare expertise bij UWV is echter nu al veel te krap om de vraag naar sociaal-medisch beoordelen te beantwoorden.

Oplopende achterstanden
UWV spant zich al jaren maximaal in om (verzekerings)artsen te werven, op te leiden en te behouden en daarnaast wordt steeds meer ingezet op verdergaande taakdelegatie. Maar dit is niet voldoende. Onderzoek (bron: kamerbrief Minister Koolmees, d.d. 9 april 2021) wijst uit dat ondanks de huidige aanpak van UWV, de vraag voor Sociaal medische beoordeling in 2027 25% hoger is dan het beschikbare aanbod. Dat betekent dat de huidige erbarmelijke situatie enkel verslechtert en UWV de komende jaren vrijwel geen WIA herbeoordelingen meer kan verrichten. De achterstanden voor WIA herbeoordelingen lopen op tot ca. 150.000 mensen, ten opzichte van 37.000 nu.  Daarnaast zal UWV ca. 67.000 van de totaal 120.000 ZW-spreekuren niet kunnen uitvoeren vanwege het tekort aan verzekeringsartsen. Deze continu oplopende achterstanden hebben consequenties voor zowel de uitkeringsgerechtigden als de belanghebbende werkgever. Ingrijpen in zowel vraag als aanbod is daarom onvermijdelijk, zo stelt Koolmees in zijn kamerbrief van 9 april 2021.

Nieuwe manier van werken: ter besluitvorming aan een volgende kabinet
UWV, NVVG en het ministerie hebben gezamenlijk gezocht naar een andere manier van werken, maatregelen die uitkeringsgerechtigden zo persoonlijk en effectief mogelijk helpen en daarnaast de werkdruk te verlagen bij UWV. Dit heeft geleid tot twee nieuwe voorstel-werkwijzen:

  • een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening door het formeren van multidisciplinaire teams van professionals onder leiding van een verzekeringsarts en
  • een effectievere inzet van de verzekeringsarts in de Ziektewet.

Deze nieuwe werkwijze is echter onvoldoende om de groeiende vraag op te vangen.

UWV, NVVG en het ministerie hebben zich daarom gebogen over wijzigingen in werkwijzen en wet- en regelgeving die een aanvulling op deze twee maatregelen zouden kunnen vormen. Daar horen ook ingrijpende keuzen bij die forse implicaties met zich kunnen meebrengen voor uitkeringsgerechtigden en de belanghebbende werkgever, zoals het aanpassen en/of afschaffen van de eerstejaars ziektewetbeoordeling.

Minister Koolmees gaat met onder andere de sociale partners de consequenties van de verschillende opties en maatregelen bespreken. De verdere besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet.

De werkgever betaalt de rekening
Resumerend blijft UWV voorlopig te maken houden met forse achterstanden. Door deze achterstanden nemen de kosten voor werkgevers verder toe. Over dit feit wordt echter door minister Koolmees in zijn kamerbrief niet gesproken. Als werkgever doet u er daarom goed aan om controles uit te (laten) voeren op de voortgang van aanvragen en mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden waarvan u de belanghebbende werkgever bent en om daarnaast het ZW- en WGA eigenrisicodragerschap voor uw onderneming te onderzoeken. Als eigenrisicodrager heeft u namelijk nog meer mogelijkheden om de ZW- en WGA-schade te beperken en te beheersen.

Equivalence is professioneel rechtshulpverlener en ondersteunt werkgevers bij het monitoren van UWV, ZW- en WIA-dossiers en het ondernemen van actie richting UWV bij gebleken onjuistheid, nalatigheid, (her)beoordelingen en bezwaar- en beroepsprocedures. Equivalence voorkomt dat de ZW- en WIA-schade toeneemt en realiseert forse besparingen. Het maakt daarbij geen verschil of u het ZW- en WGA-risico publiek hebt verzekerd (en de ZW- en WIA-schade via de Whk-premie betaalt) of eigenrisicodrager bent. Daarnaast adviseert en begeleidt Equivalence ondernemingen in het ZW- en WGA-eigenrisicodragerschap.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Achterstanden UWV en de toekomst van sociaal medisch beoordelen

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer
Achterstanden UWV en de toekomst van sociaal medisch beoordelen

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar!

Gepubliceerd op: 4-8-2023
Lees meer
Achterstanden UWV en de toekomst van sociaal medisch beoordelen

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer