Nieuws

Is uw organisatie al AVG proof?

De AVG stelt onder andere eisen op het gebied van de werkgever-werknemer relatie

De AVG beschermt de privacy van individuen en stelt hoge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Met name ondernemingen moeten zich goed bewust zijn van de privacygevoelige informatie die wordt gevraagd, verwerkt en opgeslagen. Ook op het gebied van de werkgever-werknemer relatie is de AVG van kracht. Moet er een verwerkingsregister worden bijgehouden en zo ja, hoe dan? Wat mag er gevraagd worden tijdens een sollicitatiegesprek? Deze en tal van andere vragen worden behandeld in het AVG handboek van Equivalence.

Het AVG handboek geeft bovendien niet alleen een helder antwoord op uw vragen, maar biedt u ook de juiste hulpmiddelen om de nieuwe wetgeving snel en eenvoudig te implementeren. Het beleid, de interne processen, de communicatie en de archivering met betrekking tot de werkgever-werknemer relatie komen aan bod.

Bekijk hier de introductieanimatie over het AVG handboek of bestel het boek direct online.

 

 

Laatste Nieuws

Is uw organisatie al AVG proof?

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer
Is uw organisatie al AVG proof?

Verlagen van de WGA-schade en daarmee de Whk-premie

Gepubliceerd op: 2-2-2023
Lees meer
Is uw organisatie al AVG proof?

Toerekening ZW- en/of WGA-schade bij eerste ziektedag ná einde dienstverband

Gepubliceerd op: 3-1-2023
Lees meer