Nieuws

Banenafspraak nog steeds van kracht en wijzigingen in het doelgroepregister

Gepubliceerd op: 21-2-2020

Het nieuws rondom de Banenafspraak is flink getemperd sinds de uitstel van de Quotumheffing. Voor alle werkgevers in Nederland geldt echter nog steeds de Banenafspraak: De Banenafspraak creëert arbeidsmarkt-kansen voor:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WIW- of ID-baan.


De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register. Met ingang van dit jaar zijn er een aantal wijzigingen ingegaan rondom het doelgroepregister.

Opname in het doelgroepregister

In het doelgroepregister houdt UWV bij welke mensen onder de Banenafspraak vallen. Veel mensen met een arbeidsbeperking – bijvoorbeeld Wajongers met arbeidsvermorgen – komen automatisch in het doelgroepregister.

Maar in sommige gevallen kan het ook op aanvraag. De volgende mensen zijn nu ook toegevoegd aan het doelgroepregister:

Mensen die vóór hun achttiende verjaardag of tijdens hun studie al een ziekte of beperking hadden, die al werken en die alleen met behulp van een werkvoorziening (zoals een aangepaste auto) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Voorheen zouden de banen van deze mensen alleen meetellen voor de Banenafspraak als werkgevers te weinig banen zouden realiseren en de Quotumwet in zou gaan. Met de gelijkschakeling van de ‘doelgroep Banenafspraak’ en de ‘Quotumgroep’ wordt de kans dat de Quotumwet wordt geactiveerd, iets kleiner en/of uitgesteld.

Uitschrijving doelgroepregister

Er zijn ook mensen die niet in het doelgroepregister geregistreerd willen staan. Deze mensen, kunnen vanaf nu UWV verzoeken om zich uit te laten schrijven. Dat geldt overigens alleen voor mensen die onder de zogenaamde t+2-regel vielen.

Oorspronkelijk gold dat de opname in het doelgroepregister eindigde op 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op de datum waarop de werknemer niet meer aan de doelgroepcriteria voldeed. Nu is geregeld dat hun inschrijving tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd doorgaat. Maar er zijn ook mensen die opname in het doelgroepregister onwenselijk vinden als zij niet langer arbeidsbeperkt zijn in de zin van de wet. Zij vinden opname in het doelgroepregister stigmatiserend. Het draagt in hun ogen ook niet langer bij aan hun positie op de arbeidsmarkt. Als zij inderdaad niet meer voldoen aan de doelgroepcriteria, kunnen ze zich laten uitschrijven. De baan waarop iemand werkt, telt voor de werkgever dan niet langer mee voor de Banenafspraak/Quotumregeling en de werkgever verliest een aantal voordelen, waaronder de no-riskpolis.

De wetgever noemt het daarom “verstandig” als de werknemer de werkgever vooraf informeert over zijn verzoek om uitschrijving. Maar uiteindelijk is het de werknemer die de beslissing maakt. Het enige wat u dan nog kunt doen is bezwaar maken op de beslissing van UWV. Overigens kan UWV -vanwege technische redenen- pas vanaf 1 januari 2021 de uitschrijving effectief doorvoeren.

Heeft u vragen of hulp nodig bij dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Laatste Nieuws

Banenafspraak nog steeds van kracht en wijzigingen in het doelgroepregister

Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Gepubliceerd op: 8-6-2022
Lees meer
Banenafspraak nog steeds van kracht en wijzigingen in het doelgroepregister

Voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 14-4-2022
Lees meer
Banenafspraak nog steeds van kracht en wijzigingen in het doelgroepregister

Terugkeerpremie ZW eigenrisicodragers verhoogd

Gepubliceerd op: 10-3-2022
Lees meer