Nieuws

Claim uw subsidies en regelingen!

Gepubliceerd op: 25-1-2022

Werkgevers benutten te weinig regelingen en subsidies. Zo rapporteert UWV in een kennisverslag 'De no riskpolis in kaart gebracht' bijvoorbeeld dat de regeling vangnet ziekengeld bij de no-risk polis slechts voor 15% tot maximaal 60% (bij Wajong en WGA) wordt benut. De voornaamste redenen dat werkgevers te weinig gebruik maken van regelingen en subsidies zijn:

- Onbekendheid met de regelingen
- Regelingen zijn kennisintensief
- Het aanvragen van een regeling is arbeidsintensief en vereist een gedegen administratie
- Aan het aanvragen van regelingen zijn wettelijke termijnen verbonden
- Hoge werkdruk en andere prioriteiten
- Er is vaak niemand als verantwoordelijke benoemd binnen de organisatie

Equivalence verhaalt met terugwerkende kracht tot 2017 onbenutte regelingen en teveel afgedragen SV-premies. Dit gaat gemiddeld om een bedrag van € 220,- per werknemer! 

Sociale Zekerheid Scan op basis van no cure no pay

Equivalence voert voor haar relaties een Sociale Zekerheid Scan (SZ scan) uit. Deze scan geeft inzicht in het SZ-domein van uw organisatie. Met onze software maken wij het SZ-domein bij uw organisatie financieel inzichtelijk en vergelijken uw cijfers met die van de benchmark. Daarnaast brengen wij de kwalitatieve kant in beeld: per onderwerp weet u of optimale resultaten worden bereikt of er aanpassingen nodig zijn. De scope van de scan is SZ-regelingen- en premies, ZW en WIA.

Één van de onderdelen van de SZ-scan is het terugkijken naar de regeling premiekorting. Dit kan nu nog tot en met 2017. Dit recht vervalt per 1 januari 2023!

Met het onderdeel ‘terugkijken’ worden subsidies en regelingen alsnog benut en teveel betaalde premies teruggevorderd. Controles die worden uitgevoerd zijn:

 • Zijn alle premiekortingen en Loonkostenvoordelen benut (ouderen, jongere, doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, arbeidsgehandicapte etc)
 • Is de no-risk en WIA administratie volledig en actueel?
 • Zijn alle gemeentelijke subsidies aangevraagd?
 • Zijn de O&O subsidies aangevraagd?
 • Is subsidieregeling praktijkleren aangevraagd?
 • Zijn de percentages Whk correct vastgesteld?
 • Zijn er (langdurige) WGA-dossiers gemonitord op schadelastbeperking?
 • Is de toegerekende ZW- en WGA-schade rechtmatig vastgesteld?
 • Zijn de premieloonsommen op de Whk beschikking correct?
 • Is Wovon aan de orde geweest en zo ja, is dit correct toegepast?
 • Is de SV-premie correct vastgesteld?
 • Is regres ingesteld en zijn de kosten verhaald (zowel in loonkosten, re-integratiekosten als ook in de toerekening ZW- en WGA-schade)?
 • Is de compensatieregeling transitievergoeding aangevraagd?
 • Zijn alle vangnetregelingen benut?

Reageer snel want aan veel controleonderdelen is een wettelijke termijn verbonden!

Equivalence werkt op basis van no cure no pay, u betaalt niets op voorhand. Pas als wij gelden voor u hebben gerealiseerd volgt onze factuur.

Heeft u vragen over claimen met terugwerkende kracht? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Claim uw subsidies en regelingen!

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer
Claim uw subsidies en regelingen!

Toch recht op LKV bij een overname? Maak bezwaar!

Gepubliceerd op: 4-8-2023
Lees meer
Claim uw subsidies en regelingen!

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer