Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Is er bij het vertrek van een arbeidsongeschikte medewerker een transitievergoeding betaald? Dan is er onder bepaalde voorwaarden compensatie mogelijk. De Wet compensatie transitievergoeding, waarin dit is vastgelegd, is 1 april 2020 in werking getreden. Het aanvragen van compensatie is dus vanaf 1 april 2020 mogelijk. Voor alle aanvragen van compensatie van transitievergoeding geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden ná uitbetaling van de transitievergoeding aan uw ex-medewerker.

Wanneer heeft u als werkgever recht op compensatie?

Heeft u een medewerker ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid? Was die medewerker bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u compensatie aanvragen voor deze vergoeding. 

Bewaar uw documenten

Meld aan Equivalence dat u mogelijk gebruik wenst te maken van de regeling, zodat wij u proactief kunnen ondersteunen bij de procedure voor het aanvragen van de compensatie.

Archiveer in elk geval:

 • De berekening van de transitievergoeding en de onderbouwing daarvan;
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding;
 • WIA stukken (beschikkingen, AD rapport, e.d.);
 • De VSO (de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden) en in dat geval:
  • De periode dat de werknemer ziek was;
  • een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde;
  • de naam van de bedrijfsarts.
 • Of de beschikking van UWV met toestemming voor de opzegging;
 • Loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon er tijdens ziekte is doorbetaald;
 • De arbeidsovereenkomst.


Meer weten?

Neem vooral contact op met Equivalence als u vragen heeft over dit onderwerp of over onze dienstverlening.

Laatste Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Afschaffing LIV en uitbreiding LKV

Gepubliceerd op: 6-11-2023
Lees meer
Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Gepubliceerd op: 24-10-2023
Lees meer
Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer