Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Gepubliceerd op: 8-6-2022

Voor een werknemer waarbij na 104 weken ziekte het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd, bestaat het recht op een transitievergoeding. Voor deze situatie is in de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015  een compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid opgenomen.  

Slapend dienstverband

Vóór de komst van de compensatieregeling hielden veel werkgevers de arbeidsongeschikte werknemer in dienst, ook wel ‘slapend dienstverband’ genoemd waardoor zij geen transitievergoeding hoefden te betalen. De compensatieregeling zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers daarmee zouden stoppen door de zieke werknemer te ontslaan met verstrekking van een transitievergoeding, waarna deze vervolgens weer gecompenseerd wordt door UWV.

Onterechte afwijzing door UWV

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak (1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1180) dat UWV deze compensatieregeling in een specifieke situatie onterecht heeft afgewezen.

Het gaat hierbij om een situatie waarbij de werknemer vóór 1 juli 2015 de tweejaarstermijn van arbeidsongeschiktheid heeft doorlopen en de werkgever het dienstverband beëindigt op of ná 1 juli 2015.

UWV stelt dat de compensatie € 0,- is als de twee jaar van arbeidsongeschiktheid door ziekte is verstreken vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, ook al is het dienstverband na 1 juli 2015 geëindigd.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het UWV uitgaat van een onjuiste wetsuitleg en dat uit de tekst van artikel 7:673e van het BW, de context en de wetsgeschiedenis volgt dat het hierbij gaat om een maximeringsbepaling die alleen betrekking heeft op de hoogte van de compensatie. Deze bepaling bevat geen extra voorwaarde voor het recht op compensatie. Daarnaast, zo stelt de Centrale Raad van Beroep, is de uitleg van UWV in strijd met het doel van de compensatieregeling om werkgevers te stimuleren slapende dienstverbanden te beëindigen.

Wat betekent dat?

Dat betekent dat de werkgever aanspraak heeft op compensatie van de transitievergoeding in de situatie dat een dienstverband wordt beëindigd ná 1 juli 2015 en de tweejaarstermijn van arbeidsongeschiktheid van de betreffende werknemer is verstreken vóór 1 juli 2015. De compensatie ziet dan op de periode tot einde tweejaarstermijn van arbeidsongeschiktheid. De periode van het slapende dienstverband dient wel in de hoogte van de transitievergoeding te worden meegenomen, maar valt niet onder de compensatieregeling.

Heeft uw onderneming slapende dienstverbanden? Neem contact op met Equivalence voor een advies;  wij bekijken per situatie wat de juiste aanpak is voor zowel de werkgever als de werknemer. Indien van toepassing kan Equivalence de compensatie transitievergoeding alsnog voor u verzorgen.

Meer informatie? Neem contact op met Equivalence.

 

Laatste Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Aanvragen no-risk polis bij UWV

Gepubliceerd op: 7-5-2023
Lees meer
Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Doelgroepverklaring tóch geldig na overgang van onderneming

Gepubliceerd op: 27-3-2023
Lees meer
Compensatieregeling transitievergoeding over ziekteperiode geëindigd vóór 1 juli 2015

Contoleren van de voorlopige berekening Wtl

Gepubliceerd op: 9-3-2023
Lees meer