Nieuws

Let op: dagloonberekeningen UWV niet altijd juist

Gepubliceerd op: 18-9-2020

Equivalence voert voor veel ondernemingen alle werkzaamheden uit voor het aanvragen en controleren van uitkeringen bij UWV, zoals bijvoorbeeld een WAZO-, WIEG- of ZW-uitkering. Daarnaast controleert Equivalence de daglonen van de WIA beschikkingen.

Equivalence heeft bij die controle geconstateerd dat het door UWV vastgestelde dagloon niet altijd correct is. Wat gaat er mis?

Achtergrond UWV-berekeningswijze

UWV berekent het dagloon op basis van het SV-loon dat de betreffende werknemer verdiende tijdens het dienstverband, ruwweg één jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de uitkering. De exacte referteperiode verschilt per soort uitkering en per situatie (denk hierbij aan niet gehele referteperiode in dienst). Bij de berekening maakt UWV gebruik van de Polisadministratie. De bron van de Polisadministratie is onder andere de Loonaangifte die ondernemingen bij de Belastingdienst indienen.

Gebruik Polisadministratie door UWV

UWV gebruikt de gegevens uit de Polisadministratie voor de vaststelling van onder andere het dagloon. Dit op grond van de Wet Walvis (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten) wat leidt tot een verlaging van de administratieve lasten van werkgevers en werknemers. Omdat UWV beschikbare gegevens gebruikt, kunnen werknemers sneller worden geïnformeerd over hun uitkeringsrechten.

Hoe kan de dagloonberekening dan toch mis gaan?

Als voorbeeld noemen wij de situatie waarbij de werknemer in het jaar voorafgaand aan de uitkering onbetaald verlof heeft gehad .  Equivalence heeft vastgesteld dat UWV een onjuiste berekening heeft gemaakt en geen rekening heeft gehouden met het onbetaalde verlof. Het resultaat is een te laag vastgesteld dagloon waardoor u veel geld verliest. Het gaat hierbij in dit voorbeeld niet om een paar dubbeltjes, maar om tientallen euro’s per dag. U kunt zich voorstellen dat dit om veel geld kan gaan wat u anders mis loopt.

Het loont daarom echt de moeite om de dagloonberekeningen van UWV te controleren. Wanneer u van mening bent dat de berekening onjuist is vastgesteld door UWV, neem dan direct contact op met UWV of dien een bezwaarschrift in. Doet u dit ná 6 weken na dagtekening van de beschikking, dan vervalt het recht op correctie.

Vragen over dagloonberekeningen of wilt u een controle door Equivalence laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Let op: dagloonberekeningen UWV niet altijd juist

Afschaffing LIV en uitbreiding LKV

Gepubliceerd op: 6-11-2023
Lees meer
Let op: dagloonberekeningen UWV niet altijd juist

Vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling

Gepubliceerd op: 24-10-2023
Lees meer
Let op: dagloonberekeningen UWV niet altijd juist

ZW-eigenrisicodragerschap (ZW-ERD)

Gepubliceerd op: 21-8-2023
Lees meer