Nieuws

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 29-1-2021

Het is belangrijk dat u de Whk beschikking goed controleert, want de parameters zijn complex en foutgevoelig. U betaalt snel te veel. Ook ná de bezwaartermijn bestaat de mogelijkheid om de Whk premie te laten herzien.

 Lees meer over onze aanpak en onze no cure no pay regeling: 

Laat de Whk beschikking controleren

 

De Whk beschikking, wat is dat precies?

De Whk beschikking (Werkhervattingskas) bevat het gedifferentieerde premiepercentage dat een werkgever in de loonaangifte moet toepassen. De informatie wordt samengesteld door UWV en Belastingdienst, maar de Belastingdienst is uw aanspreekpunt. Voor de berekening van het percentage gebruikt de Belastingdienst de gegevens van 2 jaar geleden. De beschikking 2021 is dus gebaseerd op de gegevens van 2019 en het premiepercentage dat u moet betalen is afhankelijk van een aantal parameters:

 1. Premieloon;
 2. Gemiddelde premieloon: hierbij wordt het gemiddelde van de premielonen over de jaren 2015 tot en met 2019 berekend;
 3. Schadelast: de aan uw (ex)werknemers uitbetaalde ZW- en WGA-uitkeringen;
 4. De aan u als gevolg van een overname of fusie toe te rekenen schade en premielonen;
 5. Sectorgemiddelden: de gemiddelden van de sector;
 6. Een van de voorgaande parameters afhankelijke opslag of korting.

Bent u eigenrisicodrager voor het ZW- en WGA-risico? Dan betaalt u geen Whk premie en is deze informatie dus niet op uw onderneming van toepassing.

Waarom moet u de Whk beschikking goed controleren?

De parameters zijn complex en foutgevoelig. De totstandkoming van het door u te betalen premiepercentage is een samenwerking tussen UWV (ZW- en WGA-uitkeringsinformatie) en Belastingdienst (premieloon- en dienstverbandgegevens). De Belastingdienst stuurt niet uit zichzelf het overzicht met de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen naar u toe: dit is echter wel het belangrijkste onderdeel van het opgelegde Whk-premiepercentage. Deze dient u dus zelf op te vragen. Heeft u het overzicht opgevraagd en ontvangen? Controleer deze dan goed! Hieronder treft u 5 voorbeelden van de gemaakte fouten aan:

 1. De ZW- en / of WGA-uitkering van een persoon die aan u wordt toegerekend is niet bekend bij uw organisatie. Er is een onjuiste match gemaakt met uw onderneming. De uitkering wordt aan uw onderneming toegerekend maar dit is niet terecht.
 2. De ZW- en / of WGA-uitkering is met terugwerkende kracht gecorrigeerd. De correctie is niet verwerkt in de Whk beschikking: Een terugwerkende kracht correctie van een ZW- en / of WGA-uitkering ziet u pas op uw beschikking terug na 2 jaar. Dus wanneer een correctie in 2019 heeft plaatsgevonden, wordt deze correctie pas verwerkt in de Whk beschikking van 2021. Vaak wordt een terugwerkende kracht correctie abusievelijk niet of onjuist verwerkt.
 3. De toerekening van de WGA-uitkering is juist, maar de hoogte van de uitkering niet. Er blijkt een gedeelde van de (fictieve) LAU uitkering aan de onderneming te worden toegerekend. 
 4. De ZW- en / of WGA-uitkering van een persoon die aan u wordt toegerekend was reeds uit dienst op de eerste ziektedag. De uitkering wordt aan uw onderneming toegerekend indien deze op de laatste dag van het dienstverband ziek is of binnen 28 dagen daarna ziek wordt. Hierin worden fouten gemaakt: uitkeringen worden alsnog toegerekend terwijl er langer dan 28 dagen tussen de laatste dag van het dienstverband ligt op het moment dat de persoon ziek wordt.
 5. De ZW- en / of WGA-uitkering is ontstaan uit een vangnetsituatie. Bijvoorbeeld een medewerker met een no-risk polis of een medewerker die ziek is geworden als gevolg van zwangerschap en/of bevalling. Deze ZW- en / of WGA-uitkering dient niet aan uw onderneming te worden toegerekend, maar wordt gefinancierd uit de WIA basispremie.

Dit zijn slechts 5 voorbeelden van wat er mis gaat in een Whk-beschikking. Los van onterechte toerekening van ZW- of WGA-uitkeringen, zien wij ook veel toegerekende WGA-uitkeringen waarvan na onderzoek blijkt dat deze reeds jaren in een onjuiste categorie zijn ingedeeld. Bijvoorbeeld een (ex)medewerker met een WGA-uitkering die al veel eerder een IVA-uitkering had moeten krijgen. 

Controleer de beschikking dus goed, u betaalt snel te veel! 

Laat uw Whk beschikking controleren op basis van no cure no pay

Beschikt u niet over de tijd of de benodigde kennis om uw Whk beschikking op juistheid te controleren? Neem dan contact op met Equivalence. Wij controleren uw Whk beschikking op basis van no cure no pay, met terugwerkende kracht tot 5 jaar.

Lees meer over de controle van de Whk beschikking door Equivalence: 

Laat de Whk beschikking controleren

 

Vragen?

Neem contact op

 

Laatste Nieuws

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Overgang van onderneming en de gevolgen voor het Sociale Zekerheidsdomein

Gepubliceerd op: 9-3-2020
Lees meer
De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Voorkom naheffing en boetes door de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 2-3-2021
Lees meer
De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 16-2-2021
Lees meer