Nieuws

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

In de Wet temporisering verhoging AO-leeftijd is geregeld dat vanaf 1 januari 2020 het lage-inkomensvoordeel (LIV) maximaal € 1.000,- wordt en het jeugd-LIV gehalveerd wordt.

Voor het jaar 2019 (uit te betalen in 2020) gelden dezelfde tarieven als in 2018.

Equivalence heeft de LIV monitor ontwikkeld; Met de LIV monitor kunnen wij voor een organisatie op basis van een gegevensbestand berekenen:

  • Of er sprake is van LIV;
  • Zo ja voor welk bedrag dat is (prognose voor uitbetaling in 2020);
  • Zo nee, waarom niet en wat moet er gebeuren om wel in aanmerking te komen?

Hierdoor kunt u sturen op de te ontvangen LIV en daar in uw begrotingscyclus rekening mee houden.

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Laatste Nieuws

Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Goed om te weten: tarieven LIV wijzigen per 1-1-2020

Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 1-11-2021
Lees meer