Nieuws

Hoge WW-premie voor flexibel contract

Vanaf 1 januari 2020 zijn er twee WW-premiepercentages: de hoge en de lage WW-premie. Per die datum bent u verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen.

De lage WW premie geldt voor;

  • Werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Daarvan is sprake als er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is. Onder oproepovereenkomst valt ook een min-maxcontract of een nul-urencontract.
  • De werkgever die met een BBL-leerling een praktijkovereenkomst sluit en ook een arbeidsovereenkomst met de BBL-leerling heeft.
  • De werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft met een werknemer jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen (maximaal 12 uur per week).
  • Een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO). Dit is zowel het geval als UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt als wanneer de werkgever de uitkering van UWV ontvangt en aan de werknemer doorbetaalt of als de werkgever eigenrisicodrager is en de uitkering zelf betaalt.

Of een werknemer in aanmerking komt voor de lage WW-premie dient per aangiftetijdvak te worden getoetst. Voor alle overige situaties geldt de hoge WW-premie:

  • Werknemers met een bepaalde tijd contract die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 
  • Uitzendkrachten die een uitzendovereenkomst hebben met een uitzendbeding;
  • Als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking;
  • Oproepkrachten op basis van een oproepovereenkomst.

Herzien van de lage WW-premie

In 2 gevallen is met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing:

  • Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt;
  • Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.


Heeft u vragen over de wijzigingen die op 1 januari 2020 ingaan? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact op

Laatste Nieuws

Hoge WW-premie voor flexibel contract

Whk-premie en de no-risk polis

Gepubliceerd op: 18-11-2022
Lees meer
Hoge WW-premie voor flexibel contract

Afrondingsfout in de Whk-beschikking

Gepubliceerd op: 2-11-2022
Lees meer
Hoge WW-premie voor flexibel contract

De Whk-beschikking 2023 en de achterstanden bij UWV

Gepubliceerd op: 20-9-2022
Lees meer